Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1184354

Contents of this Issue

Navigation

Page 33 of 35

JANNS SPALTE 34 3/2019 Hjem og Skole JANN SVENSEN AASEBØ: Oppvekst- og frilek entusiast, skribent og opphavsmann til Assistentprøven og Papperiet. Foredragsholder og ambassadør for gode oppvekstforhold for nåtidens og fremtidens SFO-barn. Har skrevet heftene ABC for SFO og Håndbok for SFO-ledere. Hei du på første rad! Du som opplever at ditt kjære barn nok en gang har blitt utsatt for svikt fra de ansatte i barnehagen, skolen og SFO. Du som gang etter gang må rekke opp hånden og fortelle om skrekkeksemplene du har opplevd. Du kan fortelle om at barnet ditt en gang hadde vært isende kald på hendene når du hentet i barnehagen. I tillegg hadde du en del saker å påpeke om både brannsikkerheten og manglende strøing på isen i det ene hjørnet av lekeområdet. Du snakker på vegne av alle andre foreldre i rommet og nikker for deg selv idet du spør om hvordan ledelsen skal forholde seg til dette. Du er den som gleder deg til punktet på agendaen som heter «Annet». Du er den personen som ansatte gruer seg til å møte. Du er den som gjerne sitter og flittig noterer deg stikkord underveis. De andre foreldrene sier ingenting verken for eller mot det du sier. De er sikkert enige med deg. På besøksdagen før første klasse er du nok en gang fremoverlent. Du sitter på første rad og gleder deg til scenen er din, der du kan komme med noen tankevekkende ord om hvordan man bør organisere bursdagsinvitasjonene og hvor nivået på gaver bør ligge. Ofte foreslår du selv et beløp. I tillegg spør du om skolen har tenkt over itsikkerheten for de barna som nettopp har fått Chromebook. Du hadde jammen noen detaljer i denne saken også notert på et ark. Arket med flere punkter på. Du har herved markert deg som en forelder som virkelig bryr deg om barnas ve og vel, og det er jo naturlig at akkurat du blir valg til foreldrekontakt og FAUleder. SFOleder kjenner etter hvert også til deg og blir også gjort oppmerksom på (av deg), at ditt barn ikke var krysset ut, og ikke hadde fått med seg regntøyet hjem en dag. I tillegg var ungen din våt. Det stopper ikke der, for en gang da du skulle hente barnet ditt på SFO så kunne ikke de ansatte finne barnet ditt med en gang. De visste ikke hvor barnet ditt var da du spurte. Oppgitt, og mens de ansatte lette, og til slutt fant barnet ditt lekende i søla, uten støvler, kunne du konstatere at SFO burde se litt på rutinene for telling, oppfølging og henting av barn. Når du ramser opp alle disse tingene, foran alle de andre foreldrene, så er alle bare stille. Er de stille

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2019