Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1184354

Contents of this Issue

Navigation

Page 31 of 35

32 3/2019 Hjem og Skole Stygge tall I en skoleklasse på 20 elever vil gjennomgående så mange som fem elever ha vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep av forskjellig karakter. Det er stygge mørketall på dette området, og virkeligheten kan være vanskelig å ta inn over seg. – Som lærere skal vi være trygge voksne, og ikke avfeie unger som sender signaler om vanskelige ting. Det er så lett å se barna gjennom foreldrene, det vil si det bildet vi har av foreldrene. Dette må vi rive oss løs fra og betrakte ungene som selvstendige individer, sier Aspen. – Det gjelder å se verden gjennom barnets øyne, supplerer Vollstad. – Ta eleven på alvor, og pakk ikke problemene inn i bomull. Snakk i klartekst, og vær ikke redd for din egen reaksjon på det som kan møte deg i en bekymrings samtale med en elev, sier hun. – Vi kan gjøre en stor forskjell. Det viser fortellingene fra personer som har vært utsatt for overgrep. Møtene med en medfølende lærer eller en annen ansvarlig voksen person som har sett dem og trodd dem, har gitt håp og framtidstro, forteller Aspen. Med prosjektet «Æ e mæ» setter Sortland kommune standarden for bekjempelsen av vold og overgrep mot barn – det konstaterer Linda Merethe Madsen Aspen og Solveig Vollstad. De er begge nyutdannede lektorer som nå arbeider i barneskolen. Tekst og foto: WILLY VESTÅ Bekjempelse av vold og overgrep – Sortland best i klassen Aspen og Vollstad har sammen skrevet ei masteravhandling om hvordan lærere møter elever som er utsatt for vold og seksuelle overgrep. – Gjennom arbeidet vårt ble vi kjent med «Æ e mæ», og vi ble både imponert og veldig inspirert, fortel ler Linda Aspen til Bladet Vesterålen. – Sortlandprosjektet er som ei rettesnor for oss alle. Det er der vi vil være – med forebygging av vold og overgrep mot barn og unge, hele veien fra småbarnsalder til russetid. – Ja, vi falt for det helhetlige perspektivet i Sortland kommune i Vesterålen. Helt fra det første møtet med helsestasjonen står forebygging av overgrep i fokus. Tromsø har ingen slik helhetlig modell på dette feltet, og det er et savn, sier Vollstad.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2019