Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1184354

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 35

22 3/2019 Hjem og Skole – Etableringen av det første elev rådet på Nissens Pikeskole 6. mars 1919, var starten på hele elev bevegelsen, sier Birk Blekken. Han er nestleder i Elevorganisasjonen som ble stiftet for ti år siden, etter en fusjon mellom Norges Gymnasiastsamband og Norsk Elevorganisasjon. – Kampsaken i 1919 var rektor enes sensur av elevenes skole aviser, men i løpet av de siste hundre årene har elevrådene kjempet for både lovfestet rett til skolegang, lovfestet rett til elevråd og retten til gratis skolebøker og undervisnings materiell. I dag er det klima og fraværsgrensen som står på agendaen, forteller Birk. Opplæring i demokrati Ifølge Blekken er det særlig to årsaker til behovet for å ha et eget elevråd på alle skoler. Det fungerer både som et talerør for elevene og som demokratiopplæring. – Elevene trenger et organ som kan representere dem i saker som påvirker deres egen skolehverdag. I tillegg er elevrådet de fleste elevers første møte med demokrati, og det gir en unik mulighet til å bli vant til å delta i demokratiske prosesser. Elevorganisasjonen er elev rådenes politiske talerør, og jobber inn mot politikerne i saker som spilles inn fra elevrådene rundt om i landet. En gang i året møtes representanter fra elevrådene i Norge på Elevtinget, der aktuelle saker blir tatt opp til diskusjon. – Vi taler alle elever og lær lingers sak til politikere, media og samfunnet ellers. På den ene siden har vi de politiske målene; vi ønsker oss bedre skolemateriell, flere helsesøstre og flere lærere. I tillegg jobber vi for en utvidelse av elevdemokratiet. Det finnes 100 år med elevråd Elevrådet fyller hundre år i år, og selv om kampsakene ikke er de samme som i 1919, jobber elevråd over hele landet fortsatt for en skolehverdag på elevenes premisser. Birk Blekken nestleder i Elevorgani sasjonen (Foto: Ida Pollestad Brunes) Tekst: TANJA REINE, frilansjournalist

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2019