Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1184354

Contents of this Issue

Navigation

Page 15 of 35

16 3/2019 Hjem og Skole Barn som mobber Hva gjør du hvis du finner ut at ditt barn plager andre på skolen? – Det handler om skolemiljøet, og ikke elevene som går der, sier mobbeombud Kjerstin Owren. Tekst: TANJA REINE, frilansjournalist – Stort sett handler det om utrygg het, og manglende grad av tilhørig het, sier Kjerstin Owren, mobbe ombud i Oslo. Hun vil nødig sette merkelapper på barna. Hun er mer opptatt av at skolen skal gi alle elevene en opplevelse av tilhørighet, for å unngå at enkeltelever søker trygghet ved å holde andre utenfor. – Hvis skolen tilrettelegger for en reell opplevelse av tilhørighet, unngår man at det blir et behov for å sikre sin egen trygghet i elevgrup pa. Det er ingen relasjon som er så enkel å få som når man ler eller lat terliggjør andre, sier Owren. Ifølge mobbeombudet har vi tradisjonelt vært veldig opptatt av rollene barn tar, og hvordan vi skal snakke med barna for å få dem til så slutte med det de gjør. Men det alene mener hun er utilstrekkelig. – Det blir for enkelt å for eksem pel si at hvis du vokser opp i et hjem med dårlige rollemodeller, så blir du automatisk en mobber. Forskning viser at i et skolemiljø der elevene slipper å tenke på at de må gjøre slik og sånn for å bli likt, og føle at de hører til, så utløses ikke det likevel. Skole–hjemsamarbeid Kjerstin Owren blir ofte kontaktet av fortvilte foreldre som sier at skolen har fortalt at datteren eller sønnen har mobbet medelever, og som er rådville for hva de skal gjøre. – Når man får en slik beskjed fra skolen, responderer mange på mot standen ved å gå i forsvar, og de be gynner å peke på årsaksforklaringer for å plassere skyld, forteller Owren. Hun mener det er en uklok avgjørelse av skolen å oppfordre foreldrene til å selv løse problemet i en slik situasjon.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2019