Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1184354

Contents of this Issue

Navigation

Page 12 of 35

Hjem og Skole 3/2019 13 Spiseforstyrrelser: Når mat blir en utfordring – Å få hjelp så tidlig som mulig forkorter sykdomsforløpet, sier psykolog Bente Sommerfeldt. På Villa SULT ser de en tendens til at stadig yngre barn har et anstrengt forhold til kropp og mat. Tekst: TANJA REINE, frilansjournalist – Til Villa SULT kommer besteforeldre, foreldre, ungdom, helsepersonell og lærere for å få råd, veiledning eler behandling, sier Bente Sommerfeldt. Hun er spesialist i klinisk psykologi og har jobbet med spiseforstyrrelser i mer enn 17 år. I dag er hun faglig direktør ved Villa SULT, som ble stiftet i 2014 av psykiater og professor Finn Skårderud og Pål Georg Gundersen. – Ambisjonen vår er å «fylle hull» i behandlingstilbudet fra helsevesenet. Vi er et supplement til offentlig hjelp, og et lavterskeltilbud med høy kompetanse når det gjelder spisefor styrrelser, forteller Sommerfeldt. ledig side, brukes ev til start av spiseforstyrrelseartikkelen

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2019