Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1184354

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 35

2 3/2019 Hjem og Skole 2 LEDER 4 SKOLEHVERDAG 6 Har fremmet mange viktige saker Leder av FUG oppsummerer fire års arbeid 10 Bygg et godt foreldre nettverk i klassen! 13 Spiseforstyrrelser: Når mat blir en utfordring Villa SULT ser stadig yngre barn med spiseforstyrrelser 16 Barn som mobber Hva gjør du når du finner ut at ditt barn plager andre? 18 Snakk med barna om digital mobbing 22 100 år med elevråd 24 Valgfag på ungdomstrinnet – tenner en gnist! Valgfag i skolen ser ut til å øke motivasjonen innhold leder Det verdifulle foreldresamarbeidet! Hvordan er foreldresamarbeidet ved din skole? Har dere lykkes med å skape et godt fellesskap i klassen? Et godt foreldrenettverk øker fellesskapsfølelsen blant både barn og foreldre, og har betydning for trivsel og læringsutbytte. Et mang l ende fellesskap kan øke risikoen for mobbing, og føre til at barn og foreldre føler seg utenfor. Skolen har en viktig oppgave med å legge til rette for et godt foreldresamarbeid. I årets siste utgave av Hjem og Skole har vi intervjuet Gunn Iren Müller som har ledet Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) i fire år. En av utvalgets merkesaker har vært å få kunnskap om skole–hjemsamar beid inn i lærerutdanningen. Müller sier: «Foreldre er noe av det «skum leste» som finnes for unge lærere. Mange gruer seg til foreldremøter fordi de ikke kan noe om foreldre samarbeid.» Her er det mye å hente! 10 13 18

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2019