Kondis

Kondis Utgave 7 - 2019

Kondis, bladet for norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en organisasjon for deg som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1169052

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 71

22 Kondis 7 • 2019 TRENING Det er det mest naturlige de går gjennom, men likevel snak- kes det ikke mye om hvordan den månedlige syklusen kan påvirke kvinnelige utøveres treningshverdag og resultater. Skal vi begynne å snakke om kvinnelig periodetrening? Av Ane Korsvold E ilish McColgan er en britisk langdis- tanseløper og et av Storbritannias medaljehåp i årets friidretts-VM. Hun er en av få kvinnelige idretts- utøvere som har snakket åpent om gjeldende tema i media. Tredje mai i år pos- tet hun et innlegg på Instagram der hun beskrev hvordan menstruasjonen kan påvirke løpingen hennes. Den månedlige blødningen hadde kommet under oppvarming til et 10 000 m-løp, og hun beskrev smertene som om en hest hadde sparket henne i eggstokkene. Hun tok noe smertestillende og stilte til start, men måtte gi seg fem runder før målgang. For dette innlegget fikk hun et utall med støttemeldinger og takk fra kvinner som nå følte seg mindre alene. Et paradoks, siden problematikken er noe som «rammer» alle kvinner. Menstruasjonen er en gjentagende, omtrent månedlig prosess der livmoren for- bereder seg på å ta imot et befruktet egg, og slimhinne og blod støtes ut når det ikke er tilfellet. Dette gjelder kun kvinner siden menn ikke er tenkt til å bære frem et barn. Denne kroppslige forskjellen skyldes ulik hormon- produksjon mellom kjønnene. Mens testos- teron er det mannlige kjønnshormon, er det progesteron og østrogen som dominerer hos kvinnene. De ulike fasene Syklusen kan enkelt sett deles inn i tre faser: follikulærfase, ovalusjon og lutealfase. I fol- likulærfasen modnes egget i eggstokken, og produksjonen av follikkelstimulerende hormon (FSH), østrogen og luteiniserende hormon (LH) øker (se figur 1). Det er store variasjoner mellom kvinner i hvor lang fol- likulærfasen er, men den varer cirka 14 dager. Ovalusjonen er den korte fasen da egget slip- pes fra eggstokken. Mange kvinner opplever smerter i større eller mindre grad på dette tidspunktet. Tiden fram til blødning kalles lutealfasen, en periode som vanligvis varer i 12-14 dager. Da produseres både østrogen og progesteron, som gjør slimhinnen i stand til å ta imot et befruktet egg. Etter hvert blir pro- duksjonen så lav at slimhinnen støtes ut, og kvinnen får en blødning. Enkelt sett kan man altså dele syklusen inn i en lav-hormonfase (follikulærfasen) og en høy-hormonfase (lute- alfasen), en forskjell som naturlig nok kan ha betydning for hvordan kroppen fungerer. Hva opplever kvinnene? Det er vanskelig å si noe sikkert om hvor mye treningsutbyttet eller resultatene svinger mel- lom de ulike fasene i menstruasjonssyklusen. En grunn er at flere av parameterne er subjek- tive, en annen er at forskningen er gjennom- ført på små og spesifikke grupper. I spørreun- dersøkelser svarer imidlertid 50-80 prosent av kvinnelige idrettsutøvere at de opplever at plager som følge av menstruasjon påvirker deres trenings- og konkurransehverdag. Menstruasjons- syklusens påvirkning på prestasjon Figur 1: Hormonproduksjonen varierer gjennom menstruasjonssyklusen. Dag 1 er første dag av menstruasjon (blødning), og dag 28 er siste dag før neste menstruasjon. Hormonkonsentrasjonene på y-aksen er vilkårlige fordi måleenheten for hvert hormon er forskjellig. (Kilde: Vetvik og Russel: Menstruell migrene, 2008)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Kondis - Kondis Utgave 7 - 2019