Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1162124

Contents of this Issue

Navigation

Page 5 of 35

S m å- s t o f f Dette lurer ungdommen på når de kan spørre anonymt En analyse av nesten 300.000 spørsmål fra ung- dom skrevet uoppfordret på ung.no, har ført til stor innsikt i hva unge i dag faktisk er opptatt av. Ung.no er det offentliges informasjon- og kom- munikasjonskanal på nett for ungdom mellom 13 og 20 år. Nettstedet tilbyr kvalitetssikret offentlig informasjon om en lang rekke tema som ungdom er opptatt av, som kropp, helse, seksualitet, skole, mobbing, kriminalitet og rusmidler. I tillegg har de en spørretjeneste der ungdom kan skrive spørsmål anonymt og få svar fra fagpersoner. Temaene som oftest går igjen i spørsmålene på ung.no er psykisk helse, sex, valg av videre utdanning, regler og rettigheter, stress og frustrasjon knyttet til skolehverdagen, forelskelse og negative relasjoner til venner og foreldre. Kilde: Gemini.no 6 2/2019 Hjem og Skole Elever i grunnskolen får stadig bedre karakterer Gjennomsnittskarakterene til elever i grunnskolen har økt nasjonalt og i alle fylker de siste årene. Det kommer frem i siste karakterstatistikk fra Utdanningsdirektoratet. – Pilene peker oppover i norsk skole. Elevene er mer til stede på skolen, de lærer mer, og flere elever fullfører og består og mobbingen går ned. Jeg er også veldig glad for at karakterene har gått opp. Dette viser at det gjøres mye godt arbeid i skolen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Kilde: Kunnskapsdepartementet.no

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2019