Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1162124

Contents of this Issue

Navigation

Page 32 of 35

Hjem og Skole 2/2019 33 De praktiske fagene skal styrkes gjennom fagfornyelsen På Søndre Land ungdomsskole i Hov, organiseres faget arbeids livsfag på skolens område. De har en egen hage, og et eget verksted for hånd- verksfag og kantinedrift. – Elevene utvikler kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere arbeids oppdrag sier lærer Arne Olav Walbye. Myndighetene mener at 50 prosent av Norges ungdom bør starte på yrkesfag, og for å nå dette målet må alle elever i ungdomsskolen få mulighet til å bli kjent med mulighetene som finnes. Walbye jobber også med fagfornyelsen av fagene på ungdomstrinnet. – De praktiske fagene skal komme styrket ut av fagfornyel sen. Målet er at alle ungdoms skoler skal tilby arbeidslivsfag. Foreldre og elever må etterspørre hva som tilbys på ungdoms skolen, slik at de får et best mulig tilbud for sitt barn, påpeker Arne Olav Walbye.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2019