Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1162124

Contents of this Issue

Navigation

Page 26 of 35

Hjem og Skole 2/2019 27 Et friminutt i en skolegård nesten uten lærere kan være et deilig avbrekk mellom matte og norsk, eller en utrygg arena for mobbing når ingen følger med. Tekst: TANJA REINE. Foto: Casper Kongstein Ønsker seg økt inspeksjon

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2019