Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1162124

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 35

26 2/2019 Hjem og Skole er stor, er vekstmulighetene store. Da vokser troen på at man kan. Der mennesker kan utvikles refleksjon, mestring og respekt. – Når man bryr seg om andre og skjønner at man utvikler seg med andre, vil det føre til at motstand og utfordringer blir lettere å håndtere. Sannsynligheten for mobbing og konflikter reduseres, sier Weberg Moen. Ifølge Rikter-Svendsen forteller flere yngre gutter enn tidligere om sitt opplevde krav om å passe inn. De omtaler seg selv som dumme og at det kjennes uoverkommelig å tilfredsstille kravene som stilles. De sammenligner seg med andre i klasserommet. De forstår ikke leken ute, og føler de ikke får hjelp til å forstå. – Problemet kan opptre som vondt i magen, sinne og andre følelsesutbrudd. Det påvirker naturlig nok både guttene selv, klassekamerater og skolen, forteller virksomhetslederen. I arbeidshverdagen møter han og kollegaene mange barn og unge som identifiserer seg med prob- lemet de opplever, og at de selv og omverdenen beskriver dem selv som problemet. Det er ikke noe bra for selvfølelsen. – Hos oss tilrettelegger vi for samtaler om problemet som et problem for dem, og ikke som en del av dem. Vi stiller spørsmål som: «Hva heter dette problemet?», «Når kom det inn i livet ditt?», «Hvilke planer har problemet for nettopp deg?». På denne måten kan vi sammen med barnet eller ungdommen finne alternative historier, som igjen kan bygge en bedre selvfølelse, sier Rikter- Svendsen. • Sett deg selv inn i hvordan barnet har det. Hvordan opplever barnet det som skjer nå? Hvordan hadde jeg opplevd det om jeg var barn? Når man forstår dette, må man hjelpe barnet med å se sammenhenger og løsninger. Du må vise at du vet, forstår og aksepterer. • Et medmenneske som leser, forstår, aksepterer og støtter barn med lav selvfølelse vil bidra til at barnet åpner seg og opplever trygghet og mestring i samspillet. • Snakk med og ikke bare til barnet. Tilstreb en likeverdig samtale. I en hektisk hverdag kan dette være vanskelig å få til, men det må prioriteres. Du og andre vil få igjen for det senere. • Ikke skjerm de unge for alle ting som er ubehagelige. Barna må lære seg å leve med forventninger og krav. De må lære å prestere godt nok og mestre hverdagens gleder og utfordringer. Barn må lære seg å gjøre en innsats. • Som voksne må vi velge et fokus som bygger selvfølelsen hos barna ved å gi dem veiledning, tillit, ansvar og tro på seg selv. • Bygg et miljø rundt barnet som åpner for at det kan være seg selv, tenke, føle og uttrykke seg på sin måte, vise usikkerhet og nysgjerrighet. La barnet få komme med sin erfaring og gi anerkjennelse for det de uttrykker. Slik legger vi til rette for en positiv vei der vi kan støtte de unge mot en bedre fremtid og selvfølelse. • Skap muligheter eller situasjoner der barna kan få frihet under ansvar innenfor tydelige rammer. La de for eksempel velge selv hvordan de vil lære seg noe. • Øv på ikke å ta alt så seriøst i livet. Det er ikke farlig å gjøre feil, det er ikke farlig å si noe feil, det er ikke farlig å gjøre det dårlig på en prøve, det er ikke farlig å være uenig, det er ikke farlig å være annerledes, og det skal ikke være farlig å leve. Barna skal oppleve trygghet, og lære at de må gjøre så godt de kan for seg selv og andre. • I skolen skjer det mye hver dag. En god selvfølelse vil bidra til at skolehverdagen blir enklere å håndtere. • Et godt samarbeid med foreldre og andre i og utenfor skolen er naturlig nok nødvendig for å bidra med å gi barna forutsetninger for et best mulig liv. • Det er viktig å huske på at voksne også er mennesker. Vi kan ikke løse alt perfekt selv om vi ønsker det. Klarer vi å skape gode øyeblikk med fornøyde barn har vi gjort mye. Støtt opp om den gode selvfølelsen hos barna! Kilde: Njål Weberg Moen, adjunkt med tilleggs- utdanning på Justvik skole, Kristiansand kommune

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2019