Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1162124

Contents of this Issue

Navigation

Page 23 of 35

24 2/2019 Hjem og Skole Tekst: MAGNHILD FREUCHEN, frilansjournalist – Når vi ser barn for det de er, utvikles en trygghet på at de vil og kan. De møter verden på en åpen måte og takler motgang mer konstruktivt, forteller Njål Weberg Moen, adjunkt ved Justvik skole i Kristiansand. – Om vi i motsatt fall retter oppmerksomheten kun mot det barnet gjør, så får vi i større grad en objektiv orientering. Da er det først og fremst barnets prestasjon som får fokus og oppleves bra. – Satt litt på spissen vil det si at dersom vi gjør dette gjennom- gående eller ofte nok, skaper det en individuell og kollektiv forventning og følelse av at man må være flink for å bety noe, forklarer Weberg Moen, og utdyper: – For å få elever ekte motivert for livet, blir det først og fremst viktig å anerkjenne og dyrke de gode egenskapene hos barnet, ikke bare prestasjoner. Når barnet har det godt med seg selv, er det mye enklere å prestere bedre. Ulf Rikter-Svendsen er virksom- hetsleder ved Robust – Kirkens Bymisjon, et samtaletilbud til barn, unge og familier. Han forklarer at deres tilnærming er å betrakte barn og unge som kloke; som konsulent- er og som eksperter på sitt eget liv. – Vi møter dem ikke som noen som det skulle feile eller mangle noe. Vi ber dem fortelle oss hva som er viktig for dem. Vi ber dem hjelpe oss å forstå, sier han, og legger til: – Når vi møter barn og unge med nysgjerrighet, når vi tar dem på alvor, lytter til og tror på dem, så blir vi slått av hvilken klokskap og ferdigheter som bor i dem. Gjennom slike samtaler blir deres kompetanse tydeligere – også for dem selv. Dette løfter og styrker dem. Gir energi og glede – Når man føler at man er noe, tør man å møte og lære av utfordring- er, forstå andre mennesker bedre Støtt opp om den gode selvfølelsen hos barna! Det er viktig at vi som voksne anerkjenner barnet ved å vise at den du er betyr noe for deg, de rundt deg og verden du lever i. «Elever som opplever seg verdifulle for den de er, og det de bidrar med, har lettere for å snakke opp eller backe opp medelever.» Njål Weberg Moen, adjunkt med tilleggsutdanning på Justvik skole, Kristiansand «Vær nysgjerrig! Lytt og spør uten å komme med gode råd og løsninger. Ta vare på og anerkjenn barns klokskap, de er oftere enn vi tror eksperter på sitt eget liv.» Ulf Rikter-Svendsen, virksomhetsleder ved Robust – Kirkens Bymisjon (kirkensbymisjon.no/robust)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2019