Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1162124

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 35

22 2/2019 Hjem og Skole Norges minste skole? På Sørburøy, ytterst i havgapet utenfor Trondheim, ligger en av landets minste barne- og ungdomsskoler. Her går det kun seks elever fra fjerde til tiende klasse. Tekst: TANJA REINE, frilansjournalist Foto: Line Brendberg – Akkurat nå har vi en elev i fjerde klasse, to i femte, en i sjuende og to i tiende klasse, sier Line Brendberg. Hun er rektor ved Sørburøy skole og har jobbet på den lille skolen i 15 år. Skolen har tre ansatte, hvorav en av dem er Brendbergs ektemann. – Jeg har ikke så mange kolle- gaer, men det trives jeg godt med. For meg som leder gir det en unik nærhet til både elever og ansatte. Enten vi skal evaluere resultater eller planlegge skoleåret, jobber vi sammen og fordeler roller i fellesskap, sier Brendberg. Fellesundervisning Sørburøy tilhører Frøya kommune, og har omlag 30 fastboende. Hurtigbåten, med avgang en til to ganger om dagen, bruker en time inn til fastlandet Øyboerne er derfor vant til å klare seg selv. – Vi driver for eksempel Sørburøy skolekorps, som alle skolens elever spiller i, og har et godt samar- beid med kulturskolen på Frøya i forbindelse med det. Undervisning i sørsamisk drives som fjernundervisn- ing fra Sameskolen i Midt-Norge, sier Line Brendberg. Den lille elevgruppen undervises samlet i enkelte fag og aktiviteter, slik som i gymnastikk og musikk, mens undervisningen i kjernefagene stort sett todeles etter alder. – Spesielt når elevene har muntlige øvelser prøver vi å alders- dele, og det hender også at vi har enkelttimer med elevene en og en, forteller rektoren. 22 2/2019 Hjem og Skole

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2019