Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1162124

Contents of this Issue

Navigation

Page 2 of 35

Hjem og Skole 2/2019 3 30 Ut av boka! Ekeberg skole tar figurer fra kjente bøker på alvor 32 «Jeg har lært å jobbe» Mer praktisk skolehverdag på ungdomstrinnet 34 JANNS spalte Hjem og Skole hjemogskole.no 34. årgang Redaktør Kristin Green Nicolaysen [email protected] Telefon: 23 35 46 86 Grafisk design Nicholas With Forsidefoto Getty Images Trykk 07 Media ISSN 0801–082X · © 2019 Abonnement Tre utgaver årlig à 36 sider inkludert digital tilgang Pris kr 198,– Løssalg pris kr 83,– per utgave [email protected] Digital tilgang Ta kontakt på [email protected] eller på telefon 23 35 47 00 Utgiver Pedlex, St. Olavs gate 12 NO-0165 OSLO, Telefon +47 23 35 47 00 pedlex.no mer enn du tror. Tenåringsbarna trenger også at foreldre engasjerer seg i deres skolegang og i deres valg. Les om ungdomsskoleeleven Olai som har valgt praktiske fag på ungdomstrinnet – dette er valg som kan være med på å stake ut en fremtidig kurs. Er du foreldrekontakt eller med i FAU? Ole-Harald Gystad er FAU- leder og sier: I FAU kan du gjøre en forskjell! Selv om FAU har som oppgave å være «vaktbikkje» overfor skolen, er det viktig å komme med gode innspill og få til et bra samarbeid med skoleledelsen. Det høres lett ut, men kan være utfordrende. Du har sikkert hørt om Maria Montessori og Montessoriskoler. Her er indre lærelyst et stikkord! Nå kan du bli mer kjent med hvor dan en skole drives etter denne pedagogikken, se side 15. En annen artikkel illustrerer hvordan skole hverdagen kan være ved en av Norges minste skoler (side 22) – her har de aldri et foreldre møte uten at alle kan komme! Vi håper at du finner lesestoff som engasjerer, og bruk gjerne innholdet herfra som innspill til foreldremøter. Lykke til i en spennende tid! KRISTIN GREEN NICOLAYSEN Redaktør for Hjem og Skole [email protected] 30 34 Følg Hjem og Skole på Facebook

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2019