Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1162124

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 35

20 2/2019 Hjem og Skole I FAU kan du gjøre en forskjell! Selv om skolens FAU har en rolle som «vaktbikkje», er det viktig at man ikke framstår som en sutreklubb, men kommer med konstruktiv og positiv kritikk – og egne ideer. FAU-lederen ved Ytre Enebakk skole synes det er flott å få lov til å være med på å påvirke barnas skolemiljø. Tekst: ANETTE HAUGEN, frilansjournalist. Foto: Sten Hansen Positive: For å skape et godt samarbeid mellom FAU og skoleledelsen samt FAU og de øvrige foreldrene, er det viktig med en positiv og konstruktiv dialog, mener Ole-Harald Gystad.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2019