Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1162124

Contents of this Issue

Navigation

Page 17 of 35

Om kulturverter Kulturverter er utvalgte elever på skolene som tar imot besøket fra Den kulturelle skolesekken og sørger for at utøverne finner frem og har det bra. Kulturvertene har en unik mulighet til å tilegne seg kunnskap og utvikle ferdigheter og hold- ninger som kan være nyttige. Kult: Å være kulturverter har vært gøy, synes Eskil, Frøya og Kristian fra Vigernes skole i Skedsmo kommune. 18 2/2019 Hjem og Skole

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2019