Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1162124

Contents of this Issue

Navigation

Page 14 of 35

Hjem og Skole 2/2019 15 Tekst og foto: TURID FALCK-PEDERSEN, frilansjournalist Montessoripedagogikken er en «hjelp til livets utfold- else». Det er en helhetlig utdanning som følger barnet fra fødsel og inn i voksenlivet. Sosial, emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling anses som like viktig i montes- soripedagogikken. Et av hovedmålene er å gi barna en forståelse av hvordan alt i verden henger sammen. Vollen montessoriskole Vollen montessoriskole er en friskole med rett til statstil- skudd. Den ligger landlig og idyllisk til i Asker i Akershus, med store, lyse grupperom som ble renovert i 2009. Skolen har 95 elevplasser fordelt på trinnene 1–7, samt drift av SFO. Den følger friskoleloven, opplæringsloven og Maria Montessoris pedagogikk. Læreplanene er god- kjent av Utdanningsdirektoratet. En dag i uken er utedag, der naturen brukes som klasserom, eller elevene drar på ekskursjon til museer, teater, bibliotek eller aktuelle lokale foretak. Uteområdet har lavvo, klatrestativ, basketballkurver, smashballstativ, bordtennisbord, fotballmål, huske og sandkasse. I tillegg brukes fotball- og skøytebanen rett ved skolen. Elevens indre lærelyst Rektor Magnussen sammenligner skolen med en restau- rant, der barna er gjester. – Pedagogen er som kelneren, som gjerne vil komme med en anbefaling. Han eller hun presenterer menyen og frister og inspirerer barna til å velge noe fra den. Læreren prøver å få barnet til å bli så nysgjerrig at det velger å gå for oppgaven pedagogen presenterer. Men det er eleven selv som bestemmer. Vi forsøker å spille på elevens interesser. Montessoripedagogikk – spiller på indre lærelyst – På sjuende trinn skal elevene skjønne sin plass i menneskeheten og se at fremtiden ikke er noe som skjer med deg, men noe du er med på å skape, sier Patrick Magnussen, rektor ved Vollen montessoriskole. – Vi vil gi barna tro på fremtiden, at de kan være med på å forme den. Rektor Patrick Magnussen ønsker velkommen til Vollen montessoriskole.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2019