Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1162124

Contents of this Issue

Navigation

Page 10 of 35

Hjem og Skole 2/2019 11 • De fleste skoler bruker god tid på tilvenning til alt som er nytt, kanskje mye mer enn foreldre ofte har inntrykk av. Det er ofte et fokus på trivsel og trygghet hele det første året, ikke bare i starten. • Mange foreldre går med stor bekymring alene. Et godt råd er å snakke med skolen tidlig, og ha en åpen dialog. Ta heller kontakt en gang for mye, enn for lite. Dette kan hjelpe skolen til å forstå ditt barn bedre, og det kan hjelpe deg som forelder til å bli mer trygg. • Når du leverer barnet, så si noe som: «Ha det, mamma/pappa elsker deg. Ha en fin dag». Så kan du vinke, smile og gå. Om barnet gråter, så forsikre det om at det kommer til å bli bra. Mange barn er ikke så glade i skifte av situasjoner, men ofte er det slik at de samme barna som gråter om morgenen, er de som ikke vil hjem om ettermiddagen. • Vær tålmodige og gi barnet litt tid. Husk at barnet møter masse nytt i skolehverdagen, og at det kan ta tid å finne seg ordentlig til rette. Vær opptatt av å forstå hva barnet går igjennom, og at dere setter ord på dette for barnet. • Ha oppmerksomhet på trivsel, tilhørighet og trygghet, fremfor kunnskap og prestasjon. • Pass på å ha det praktiske i orden: Sunn og god matpakke. Navnelapper på matboks, drikkeflaske og klær. Sørg for at barnet har nok klesskift, men heller ikke for mye. • Barn strever ofte med å holde orden på tingene sine, så hjelp dem med det, og kom innom garde- roben med jevne mellomrom for å ta en sjekk. • Om læreren eller de ansatte på AKS/SFO sier at alt går bra, så stol på det. • En del foreldre uroer seg over at andre barn kan mye mer og lærer raskere enn sitt eget barn. Ikke vær så opptatt av hva alle andre kan. Barn er ulike, de er født til ulik tid på året og har forskjellig modenhetsnivå. • Det kan være store forskjeller i 1. trinn som jevner seg ut etter hvert. Barn som ikke er like interessert i for eksempel bokstaver, kan få mindre lyst til å dele fra skolehverdagen – særlig hvis de opplever at foreldrene egentlig er bekymret eller stiller høye krav, uten at de mestrer dette helt. Kilde: Ellen Roberg-Askim, adjunkt og kontaktlærer i Tønsberg kommune og Kjersti Hildonen, psykologspesialist ved Forebyggende psykisk helsetjeneste i Lørenskog kommune. • Snakk med andre foreldre i barnehagen om skolestart. Skal noen av barna begynne på samme skole og kan dere forberede barna sammen? • Hjelp barnet til å bli mest mulig selvstendig med påkledning og toalettbesøk. • Øv deg sammen med barnet ditt på å gå til skolen slik at det oppleves trygt. • Snakk positivt om skolen, det påvirker barnets holdning og innstilling til skolen. • Engasjer deg i barnets skolehverdag, da vil barnet gjøre det bedre på skolen. • Invitere til felles aktiviteter for hele klassen, dette kan bidra til et godt klassemiljø. • Vær forberedt på at du vil ha mindre kontakt med de ansatte på skolen enn i barnehagen. • Snakk med skolen eller foreldrene i barnets klasse om dere kan lage en ordning for barna, hvor de går sammen til/fra skolen. • Ta kontakt og bli kjent med de andre foreldrene i barnets klasse, det vil føre til bedre samarbeid og kontakt mellom barn og foreldre. • Inviter hjem ulike barn fra klassen og følg med på hvordan barna leker sammen, dette kan forebygge ekskludering og mobbing av enkelt- barn. • Snakk godt om barna i klassen og deres foreldre. • Pass på at barnet ditt får nok søvn, mat og bevegelse, da blir barnet mer utholdende på skolen. • Tenk på hvordan du som forelder kan legge til rette for bursdagsselskap og andre sosiale sammenkomster, slik at alle barna i klassen blir inkludert. Kilde: Foreldreutvalget for grunnopplæringen fug.no. Tips til foreldre

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2019