Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1162124

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 35

2 2/2019 Hjem og Skole 3 LEDER 4 SKOLEHVERDAG 6 SMÅSTOFF 8 God skolestart 12 Er vennegrupper en god løsning? Positivt eller «skivebom»? 15 Montessoripedagogikk – spiller på indre lærelyst 18 Kulturverter ved skolene: – Gøy og lærerikt! 20 INTERVJU: I FAU kan du gjøre en forskjell! Ole-Harald Gystad 22 Norges minste skole Sørburøy skole i havgapet utenfor Trondheim har kun seks elever 24 Støtt opp om den gode selvfølelsen hos barna! En god selvfølelse er viktig for positive opplevelser i skolen 27 Ønsker seg økt inspeksjon Friminuttet kan være et deilig avbrekk eller en utrygg arena innhold leder Skolestart og lærelyst! Skoleåret er i gang! Å starte på skolen innebærer en ny hverdag – både for barn og foreldre. Foreldre til førsteklassinger er kanskje spent på hvordan deres barn vil klare seg i møtet med skolen, og lurer på hva barna egentlig bør kunne når de starter. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper for å starte på skolen. Det som kan være fint å øve på en stund framover, er praktiske ting som å kle på seg og vente på tur. Likeledes er evnen til å knytte vennskap viktig. «Positive relasjoner som bygges på fritiden, kan få posi- tive ringvirkninger for klassemiljøet», sier Gunn Iren Müller som er leder av Foreldreutvalget for grunnskolen. Foreldrenettverket som dannes gjennom vennegruppene er kanskje vel så viktig. Kanskje har du allerede gjort noen erfaringer? Les artikkelen om vennegrupper på side 12, og dis- kuter det gjerne med andre foreldre eller på foreldre møtet på skolen. Foreldre er en viktig ressurs for barna – enten de er «små» eller «store». Å være en god rollemodell og vise positive holdninger til skolen – til tross for at du kanskje selv har hatt negative erfaringer, kan bety 15 18 27

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2019