Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 4 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1160270

Contents of this Issue

Navigation

Page 9 of 55

DIN HØRSEL 10 Alle har vi en individuell, øvre terskel for når lyder blir for sterke. Denne ter- skelen har blant annet stor betydning når nye høreapparater skal tilpasses og tilvennes. Med nedsatt hørsel øker risi- koen for å få tinnitus, og med tinnitus blir det vanskeligere å høre. Som om det ikke var nok: Omtrent halvparten av tinnitusrammede har eller vil utvikle nedsatt lydtoleranse, også kalt hypera- kusis. Audiopedagog og klinikk- leder Guri Engernes Nielsen ved Linderud Audiopedago- giske senter i Oslo (bildet) har i snart ti år behandlet lydoverfølsomme pasienter fra hele landet. Hun fortel- ler at mange blir avhengige av ørepropper og hodete- lefoner som vern mot det de opplever som uutholdelige lyder. Noen velger sosial tilbaketrekking som beskyttelsesmetode. Ikke viljestyrt – Det er mye uvitenhet om nedsatt lyd- toleranse, derfor blir mange møtt med mistenksomhet og uforstand. «Såpass lyd må du da kunne tåle!», «Du må virkelig skjerpe deg!», er ikke uvanlige kommentarer å få. Men nedsatt lydto- leranse er faktisk ikke en viljestyrt sak. Dette kan måles med subjektive tester, understreker Nielsen. Akkurat som ved tinnitus fins det ulike former for nedsatt lydtoleranse. Ubehagsmålinger hos audiograf kan avsløre hva slags lydoverfølsomhet det dreier seg om og alvorlig- hetsgrad. Fellesnevneren er smerter eller ubehag forårsaket av hverdagsly- der, smålyder eller spesi- fikke lyder med normalt lydnivå. (Se faktaramme) Ufarliggjøre lyder Kognitive metoder, med fokus på tanker og følel- ser rundt lyder og støy, og lydterapi brukes i behandling av både nedsatt lydtoleranse og tinnitus. Ved lydover- følsomhet får pasienten veiledning i gradvis lydtilvenning gjennom bestem- te avslapningsøvelser for å kontrolle- re kroppsspenninger og reaksjoner. Lydterapi med hvit støy i høreapparat, samt lyttetrening med bestemte måter å lytte inn lyder på, er også en del av behandlingsopplegget. – Hos pasienter med plagsom tin- nitus jobber vi ofte med tilleggsplager som søvnproblemer, konsentrasjons- vansker og generelt stress, som i seg Tema Tinnitus Nedsatt lydtoleranse er en velkjent tilleggsplage ved tinnitus. Hovedregelen er at lydoverfølsomheten bør behandles først. TEKST Bjørg Engdahl FOTO Colourbox/ UiO Reagerer du ekstra på lyd? FAK TA Årsaker til hyperakusis Tinnitus Langvarig støybelastning Traumatiske erfaringer Hodeskader Nedsatt hørsel Muskelspenninger, særlig i kjeve og rundt ørene Langvarig stress Infeksjoner og øresykdommer Medisinbivirkninger Medfødte tilstander (for eksempel ADHD og autisme)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 4 2019