Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 4 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1160270

Contents of this Issue

Navigation

Page 54 of 55

dinhorsel.no 55 Mten h det Retten til spesialundervisning fungerer når undervisningen er god, men fungerer ikke når den er dårlig. Det er ingen grunn til å fjerne retten, man bør heller styrke den! Dette var HLFs argument i kampen for å bevare retten til spesialundervisning. HLF delte virkelighetsbeskrivelsen til Nordahl-utvalget om at elever med særskilt behov for tilrettelegging får et altfor dårlig tilbud i dag, men vi var helt uenig i anbefalingen om at retten til spesialundervisning skulle fjernes. HLF hevdet i sitt høringssvar at en må sørge for å bedre tilbudet og sette inn ekstra ressurser, i stedet for å fjerne tilbudet. Det er viktig for oss å gi foreldre og barna den tryggheten som denne lovfestede retten gir. HLF er derfor godt fornøyd med at kunnskapsminister Jan Tore Sanner nå har innsett behovet for at ordningen med spesialundervisning skal være en lovbestemt rett og at det må settes inn ressurser for å sikre bedre spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. HLF krever nå at ordningen må gjennom en grundig reform for å sikre at barn og unge med ekstra behov får rett til et bedre skoletilbud enn i dag. Sanner innrømmer at spesial- undervisningen for mange barn er alt for dårlig og at noe må gjøres. Det er for mange barn som får hjelp for sent, og for mange får hjelp av ufaglærte assistenter, der de burde hatt de beste fagfolkene. Sanner innrømmer også at mange elever opplever en lite inkluderende undervisning, hvor de hele tiden blir tatt ut av undervisningen. Nå setter Kunnskapsdepartementet i gang flere prosjekter for å finne ut hva som fungerer. Sanner lover også flere fagfolk, i tillegg til at foreldre fortsatt kan kreve hjelp med loven i hånd. På vegne av alle de barn som har behov for særskilt tilrettelagt undervisning er jeg svært glad for at fornuften seiret. HLF forventer nå at vi får et lovfestet krav til faglærte lærere. Bedre spesialundervisning Forbundsleder Morten Buan Illustrasjonsfoto: Colourbox

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 4 2019