Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 4 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1160270

Contents of this Issue

Navigation

Page 51 of 55

Ventetid Barometer Hørselssentral 09.07 05.18 08.18 Endringer siden mai Ikke oppdatert 1 Finnmarksykehuset HF, Karasjok 16 5 5 0 2 Sykehuset Namsos 4 6 6 0 x 3 Helgelandssykehuset HF, avd Rana 3 8 8 0 4 Finnmarksykehuset HF, Alta 0 8 8 0 5 Helse Finnmark, Kirkenes 12 8 8 0 6 Molde Sjukehus 25 8 10 2 7 UNN HF, Narvik sykehus 15 10 10 0 8 Helgelandssykehuset, HF avdeling Sandnessjøen 8 10 10 0 9 Sykehuset Østfold, Kalnes 20 7 12 5 10 Lovisenberg diakonsykehus 20 10 12 2 11 Universitetssykehuset Nord- Norge HF 36 12 12 0 12 UNN HF, Harstad sykehus 24 12 12 0 13 St. Olavs Hospital, Røros 12 12 0 14 Sykehuset innlandet, Kongsvinger 13 14 14 0 x 15 Akershus Universitetssykehus 6 20 14 -6 16 Ålesund Sjukehus 20 18 18 0 17 Helse Finnmark, Klinikk Hammerfest 26 12 20 8 18 Førde Sentralsjukehus 40 20 20 0 19 Haugesund Sjukehus 17 22 22 0 20 Nordlandssykehuset HF, avd Bodø 16 22 22 0 21 Vestre Viken HF, Drammen 12 26 23 -3 22 Sykehuset Telemark, Skien 32 24 24 0 x 23 Norlandssykehuset, Gravdal 24 24 0 24 Haukeland Universitetssykehus 30 24 24 0 x 25 Kristiansund Sjukehus 6 26 26 0 x 26 Sykehuset i Vestfold 32 26 26 0 27 Sykehuset innlandet, Gjøvik 26 26 26 0 28 St. Olavs hospital, Øya 30 26 26 0 29 Sørlandet sykehus HF, Kristiansand 52 26 26 0 30 Sørlandet sykehus HF, Arendal 40 26 26 0 31 Stavanger Universitetssjukehus 25 26 26 0 32 Sykehuset Innlandet Elverum 36 26 26 0 Gjennomsnitt 21,8 17,2 17,4 0,2 Din Hørsel har siden september 2007 registrert ventetid for tilpasning av høreapparat, fra rekvisisjon fra fastlege er mot- tatt/registrert til utredning starter hos audiograf. Denne månedens måling viser en gjennomsnittlig ventetid på 17,4 uker, en økning på 0,2 fra forrige måling. HLFs krav er maks 12 ukers ventetid. Det er mindre endringer denne gang, og sommerferien spiller sikkert også inn for noen av tallene. Sykehuset Øst- fold og Helse Finnmark, Hammerfest øker ventetiden med henholdsvis fem og åtte uker, mens Akershus Universitets- sykehus og Vestre Viken HF, Drammen reduserer med hen- holdsvis seks og tre uker. DIN HØRSEL 52 Kilde: www.helsenorg.no per 06.08.2019

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 4 2019