Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 4 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1160270

Contents of this Issue

Navigation

Page 49 of 55

DIN HØRSEL 50 Jeg har lenge vært en smule forundret over at HLF holder seg med en «kongelig beskytter». Da jeg ble presentert for dette på en samling for tillitsvalgte for noen år tilbake, slo deg meg som noe gammelmodig og avleggs. Jeg ser på HLF som en moderne og aktiv brukerorganisasjon som har fått gjennomslag for viktige rettigheter og økonomiske støtteordninger for oss hørselshemmede. En slagkraftig organisasjon som er flink til å drive interessepolitikk, være i media og som har gode kontakter inn mot politiske beslutningstakere. I dette bildet sliter jeg rett og slett med å se funksjonen til en prinsesse. Dørene inn til politikere, departement og andre viktige aktører tror jeg våre tillitsvalgte, generalsekretær og sekretariat er i stand til å åpne selv, eller ved hjelp av andre nettverk enn det prinsessen representerer. Da står vi tilbake med det som måtte være igjen av den kongelige glansen. I hvilken grad HLF – Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelse med 66 000 medlemmer – bør sole seg i en slik glans, er jeg svært usikker på. Det er et faktum at prinsessen etter de siste tiders medieoppslag og skandaler, fremstår som mer og mer omstridt og at hennes omdømme er svekket. Når det er slik fatt, er det kanskje prinsessen som trenger HLF mer enn HLF trenger prinsessen? Dosent Trond Blindheim, kjent samfunnsdebattant og foreleser i markedskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania har uttrykt seg på denne måten: «Er Märtha Louise en fare for kongehusets omdømme når hun bruker prinsessetittelen i forbindelse med markedsføring av sin kommersielle virksomhet om sjamanisme, synskhet og healing? Jeg mener det, og det er fordi tittelen hennes er konstitusjonell og dermed uløselig knyttet til kongehuset som hun utfører offisielle oppdrag for. Hun er blant annet beskytter for Foreningen for Muskelsyke, Hørselshemmedes Landsforbund, Norges Blinde- forbund, Norges Døveforbund, Norsk Epilepsiforbund, Norsk Revmatikerforbund, Ridderrennet og VIVIL Lekene. Det er mildt sagt oppsiktsvekkende at deres fremste beskytter også er Norges mest kjente person innenfor alternative behandlingsmetoder, og at hun bruker prinsessetittelen sin for å markedsføre sin kom- På tide å vinke farvel til vår høye beskytter? Debattinnlegg sendes til: [email protected] Kronikk (etter avtale) Maks 5000 tegn (inkl. mellomrom). Alle innlegg skal signeres. Legg gjerne ved portrettfoto. Redaksjonen forbe- holder seg retten til å forkorte og publisere innlegg elektronisk. Jan Erik Hagesæter studieleiar i HLF Hordaland Deba Foto: Mona Nordhøy GAMMELMODIG? I 2017 ble prinsesse Märtha Louise HLFs høye beskytter. Nå stiller en tillitsvalgt spørsmål om ikke dette er gammelmodig og avlegges.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 4 2019