Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 4 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1160270

Contents of this Issue

Navigation

Page 11 of 55

DIN HØRSEL 12 10 spørsmål Navn: Kjell Corneliussen Alder: 72 Bosted: Harstad Yrke: Pensjonist HLF-tilknytning: Lokallalgsleder, likeperson for tinnitus og høreapparatbrukere Type hørselshemming: Hørselstap på begge ører Aktuell: Leder i HLFs tinnitusutvalg TEKST og FOTO Tor Slette Johansen Lei «fake news» om tinnitus Ufiltrert informasjon om vidunderkurer og piller som skal hjelpe mot tinnitusplager gjør Kjell Corneliussen både sint og fortvilet. 1 Hva opptar deg mest i dag? Jeg er glad i nyheter. Ikke alle nyheter er imidlertid gode eller hyggelige. Et problem som har dukket opp i det sis- te via amerikansk politikk, er begrepet «fake news». Det er nok dessverre ikke bare et amerikansk problem, så i blant lurer jeg på om informasjon vi mottar fra ulike kilder er til å stole på. Selv om dette er et «privat» spørsmål, går det nok også inn på hørselsfeltet der jeg le- ser og hører om vidunderkurer og piller som hjelper mot tinnitusplager Jeg blir tidvis både litt sint og fortvilet over hvor mye informasjon som finnes «ufiltrert» på nettet. Burde HLF ha en rolle som faktasjekker på linje med mediehuse- nes nye tjeneste www.fakstisk.no? 2 Hva er det gode liv for deg? Det er ingen tvil om at det kjennes godt at min nærmeste familie har det bra. Dette gjelder både min kone, mine to voksne barn og mine to barnebarn. De gode samtalene og samværet er det gode liv for meg. Om jeg er altruistisk er jeg litt usikker på, men det virker som om endorfiner utløses også når jeg gjør vennlige handlinger for andre, uavhen- gig av tilknytning. 3 Hvilken hendelse eller person har påvirket deg mest, og hvorfor? Hvis jeg skal velge hendelse må det bli hjerteinfarktet for fire år siden. Det er ikke lidelseshistorien jeg vil formidle, men endringen i verditenkning og hvor vanskelig det er å forandre atferd. Det- te har jeg tatt med meg inn i HLF der svært mange strever med sin hørsels- hemming på et eller annet felt. Jeg har etter hvert registrert at vi lener oss alt- for mye mot teknologiske hjelpemidler, mens det i kanskje større grad gjelder å forandre seg selv med tanke på sitt «tap» og sine omgivelser. 4 Hvilken drøm ønsker du skal være oppfylt om ti år? Hørselsrelatert: Siden jeg er opptatt av teknologi ser jeg for meg at kommuni- kasjon da foregår via skjerm på en eller annen måte og at all lyd i informasjons- sammenheng kan tas ned på telefonen via en app som konverter lyden til les- bar informasjon. Som menneske: Mer offentlige ressurser som ivaretar våre aldrende syke (og enslige) i den siste livsfasen. 5 Hvis du kunne leve ditt liv om igjen, hvilke valg ville du da tatt? Med fasit i hånd hadde jeg sannsynlig- vis valgt å gå mye tidligere inn i et yrke som hjelper mennesker, mest sannsyn- lig innenfor helsespekteret, eller blitt snekker eller elektriker/ingeniør, da det bor en liten «pellementmaker» i meg.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 4 2019