Norsk Fiskerinæring

Utgave 6 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1157219

Contents of this Issue

Navigation

Page 43 of 251

44 "Norsk Fiskerinæring" nr. 6/7 - 2019 ALF-HELGE AARSKOG Månedens intervju — Det blir en del reising i løpet av året, medgir Alf- Helge Aarskog. — Jeg teller ikke, men tipper rundt 150 døgn. Da har jeg ikke tatt med reisevirksomheten i Norge. Samboeren og katten hjemme sier det er greit, og jeg går fornøyd på arbeid hver eneste dag. Jeg våger å påstå at jeg må ha en av de mest interes sante jobbene i Norge. (Foto: Thv jr.)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 6 - 2019