Norsk Fiskerinæring

Utgave 6 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1157219

Contents of this Issue

Navigation

Page 40 of 251

41 "Norsk Fiskerinæring" nr. 6/7 - 2019 Havblikk-konferansen på Midsund var i år flyttet frem til slutten av juni. Regner man innledere med, hadde nesten 100 tatt veien til øysamfun- net i Romsdalsfjorden de siste jobbdagene i den første sommermåneden. Som alltid er dette en konferanse der deltagerne kommer tettere på hverandre enn ellers, og noen begyn ner diskusjonene allerede over frokosten i byssa i båten de har fått køy- plass i. Midsund-konferansen «Havblikk» sikter nettopp mot å være en møteplass, ikke minst mellom fiskere og forskere. Samarbeidet mellom disse og nye metoder for å kartlegge bestand ene sto sentralt på programmet, der man også gjennomgikk kvote meldingen, tok opp res- sursrenten og utfordringene klimaendringene gir fiskerne. Andredagen var arrangert mer som en workshop med rundebords-diskusjon. Mer om Havblikk 2019 på FoU- sidene! Erling Kløvning (55), ha- varisjef i Møretrygd forsik- ring: — Dette var supert. Vi hadde tre stykker fra firmaet, der vi ellers har fulgt ombyg- gingen av «Nystrøm», som også var tema. Mye viktig te- matikk, som bærekraft. Fas- cinerende at WWF Russland var så sterkt involvert her. Øystein Ormbostad (68), fiskeripolitisk talsmann for Senterpar tiet i Møre og Romsdal: — En fin møte- plass. Og et arrangement der HAVBLIKK på Midsund Alle var ikke med på dag 2, men rundebordskonferansen var uan sett en viktig og lærerik del av årets «Havblikk». (Alle foto: HMS) lærerike innlegg som det russiske om følgene kli- maendringer i nord har for fiskeriene. Arne Tädcke (31), H+H (NOX-teknologi) Son- nefeld i Tyskland: — Det var interessant å oppleve hvor stor innsats man setter inn på forskning i Norge og på hvordan man jobber for samarbeid mellom fiskere og forskere. En flott konferanse. Miron Borgulev, fiskerian- svarlig, WWF i Russland: — Måten fis kere fra lokal- samfunnet stiller spørsmål på det kan dukke opp spennen- de ting som «Humla», som kan hente trålfangsten og bruk av «big data» bestands- beregningene. Daniel Sjøvik (46), styrele- der i Sjøvik Group: — En veldig fin konferanse. Bra sted å møte folk, men også og interesserer seg for virke- lig forskning, gjør inntrykk. Det gjør også tanken på å supplere forskningsdata med lokale data fra fiskeriene, som også vi kan bruke.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 6 - 2019