Norsk Fiskerinæring

Utgave 6 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1157219

Contents of this Issue

Navigation

Page 199 of 251

200 "Norsk Fiskerinæring" nr. 6/7 - 2019 Sogn Aqua og daglig leder Jan Arne Brekke hører til dem som ser langt frem. Satser man på marint oppdrett i Norge er man nødt til det. Å føre et kveiteliv frem til slakt, tar fem år. De digre kvei- teruggene som breier seg i Ortnevik i Høyanger og Sogn, flys gjerne fersk av gårde for å ende på restaurantduker i London eller Lyon. Nå vil kveitesogningene videre: Landanlegget for kveite som er planlagt i Brekke lenger ut i Sognefjorden, vil mangedo- ble produksjonen i Ortnevik. Samtidig må vi ikke glemme at både Sogn Aqua og daglig leder Brekke også står for historie. Kveitesatsingen er over 12 år gammel. Brekke selv har op pdrettsrøtter og -familie så det holder. — Jeg vokste opp ved siden av bestefar, Erling Osland, med to hus tett i tett. Han var tidlig ute med oppdrett av ørret og laks, var en av pionerene i bransjen og startet Osland Havbruk. Faren min var ikke oppdretter i starten, men kom med gjen- nom svigerfaren. Far og mor overtok driften etter hvert. Så lenge far og mor drev virksomheten het de Brekke til etternavn, mens sels kapet fortsatt het Osland Havbruk. Da min eldste bror Erik over- tok på slutten av 1990-tallet, hadde han skiftet etternavn til Osland — derav Erik Os- land. Vi er imidlertid alle født Brekke etter min far, fortel- ler Jan Arne med etternavn Brekke. Bestefar en begynte faktisk med kveite alt i 1985. Tanken var å hente vann fra fjorddypet; klart, kaldt og ideelt for kveitefisken. — 1985 hentet bestefar vann fra dypet av Sognefjor- den og startet med stamfisk. Kveita trivdes godt i det kalde vannet, men vi erfarte også at den er en vanskelig art. Det tok aldri av, men vi fikk lest oss litt opp, sier Brekke. Det ligger nesten i kortene at han selv er vokst opp med hav- bruk og har jobbet med både yngel, settefisk, stamfisk og noe matfisk før han «gikk på land» med kveita. Brekke har akvakulturutdanning fra Sogndal og har i tillegg til inn- satsen i familiebedriften job- Laksepioner Erling Osland begynte stamfiskproduksjon av kveite i dypvann fra Sognefjorden allerede på 1980-tallet. I 2006 tok barnebarna opp igjen idéen og siden har det gått slag i slag. Nå kan vi følge hele verdikjeden fra stamfisk til slakt, og større skal det bli. Snart glitrer det «Glitne»-kveite også i Ortneset i Brekke. Her driftssjef Sigbjørn Gjetland i Sogn Juveniels AS og en heldig utvalgt stamfisk. (Foto: Sogn Aqua) Midt i Sognefjorden finner vi verdens største landbaserte basseng for kveiteopp- drett. Her lever og vokser 250.000 kveiter i kaldt, klart vann som pumpes opp fra dypet av fjorden. Går alt etter planen, settes spa- den i jorden for enda et kveiteanlegg på land om ikke så lenge. Målet er å produsere nær- mere 1 million individ er innen 2030 og slakte 4000 tonn årlig. Hvitt gull i SOGNEFJORDEN

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 6 - 2019