Norsk Fiskerinæring

Utgave 6 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1157219

Contents of this Issue

Navigation

Page 186 of 251

187 "Norsk Fiskerinæring" nr. 6/7 - 2019 Investeringer i sjømatnæringen Faktisk har båtene det til fel- les at de blir endelig ferdig- stilt i august-tider. 65-meter lange «Taupiri» ble riktig nok overle vert fra verftet tidligere i sommer, men skal inn i en treårskon trakt for Mowi og har de siste ukene vært tilbake for å ombygges og klargjøres for denne. — Båten har vært testet i disse dager, og nå håper vi å få kjørt fisk i slutten av august. Kontrakten med Mowi begyn- ner 1. oktob er, og vi vil bruke tiden frem til det på å kjøre den inn, sier daglig leder Kjetil Tufteland i Napier. Bømlo-re- deriet har etter hvert ti års er- faring med å ta seg av laks for MOWI og vel så lange erfaring med prosessbåter for laks. I 2008 ble brønnbåten «Tau- ranga» forlenget og ombygd til Europas første prosessbåt for laks i sitt slag. Båten repre- senterer samtidig starten på navne tradisjonen i rederiet Napier AS. Etter et forslag fra Tuftelands svigerfar fikk båten navn etter yndlingsbyen hans på New Zealand, slik rede- riet Napier deretter fikk etter nabobyen. Siden har man fortsatt i den gaten, men pas- set på å ha med forstavelsen tau, som hjemme i Norge gir assosiasjoner til det maritime. «Taupo» ble overlevert i vinter, og nå kommer altså «Taupiri», oppkalt etter småbyen og fjellet med samme navn på den newzealandske nordøya og dessuten med betydningen «beskytter» på maori. Bygge- proessen til Norges nyeste bløggeskute ser ut til å ha blitt passet på av høyere makter og har gått etter planen. — Jeg må si det. Vi er i rute. Det har blitt litt mer utstyr og slikt som jo gjerne går ut over byggetiden. Ellers har alt gått noenlunde som skissert og veldig bra, sier Søfteland, som karak teriserer «Taupiri» som en kopi av den litt eldre forløperen «Taupo». Begge er følgelig resultat av samar- beidet inngått mellom Napier AS, Fitjar Mek. Verksted AS og Heimli Design AS. Bedre sortering, sterkere pumpe, større bløggekapasitet og bedre sirku lasjon enn «Tau- ranga» gjør at man klarer 80 tonn i timen, laster 300 tonn I juli overleverte Fitjar Mekaniske Verksted pro- sessbåten «Tau piri» til Napier. Denne måneden venter nordsjøtråleren «Cetus» som skal til rede- riet med samme navn. Felles for fartøyene er at man må google navnene deres. Sjøuhyre og New Zealand-by fra Fitjar Mekaniske Brønnbåten «Taupiri» har navn etter et lite tettsted med ca. 450 mennesker på østbredden av Waikato-elven i Waikato- distriktet i New Zealand. Stedet «beskyttes» av Taupiri- fjellet, den hellige gravplassen for Waikato-stammene til maorifolket, som ligger like ved. La oss håpe at det også gjelder for båten «Taupiri».

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 6 - 2019