Norsk Fiskerinæring

Utgave 6 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1157219

Contents of this Issue

Navigation

Page 138 of 251

139 "Norsk Fiskerinæring" nr. 6/7 - 2019 Norsk fiskeripolitikk på 1 time Sjekk hva partiene mener om fiskeri og havbruk. Vi kommenterer de enkelte programmene!

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 6 - 2019