Norsk Fiskerinæring

Utgave 6 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1157219

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 251

NOGVA HEIMDAL GIR OG PROPELL Tilpasset di fartøy Nogva Heimdal leverer gir og propellanlegg til fartøy som har behov for stor trekkra og utstyr som tåler hard dri i vanskelige forhold. 510 - 4700 hk heimdal.com NOGVA HEIMDAL PROPULSION AS Våre skreddersydde propellanlegg karakteriseres av: Robust utførelse Lite støy og vibrasjoner Lang levetid Minst mulig vedlikeholdsbehov Vi treffes på stand A1-240

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 6 - 2019