Norsk Fiskerinæring

Utgave 5 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1155476

Contents of this Issue

Navigation

Page 92 of 163

93 "Norsk Fiskerinæring" nr. 5 - 2019 DET ER VANSKELIG Å FORUTSE fremtiden. Hvordan vil matvarene være og hvilke av dagens spisevaner vil fases ut? Dette er spørsmål med særlig relevans for en næring som hovedsake lig lever av å produsere middagsretter. Våren 2019 skrev vi vår avsluttende masteroppgave innenfor siviløkonom studiet ved Nord Universitet. Oppgaven fikk senere prisen som beste master oppgave i kategorien «forskning med særlig relevans for næringslivet». Prisen ble tildelt av Kunnskapsparken Bodø. I oppgaven har vi sett nærmere på utfordringene til norsk tørrfiskhandel med Italia. Som kjent har Italia en lang historisk tilknytning til norsk tørrfisk. Det finnes flere eksportmarkeder, men Italia er det absolutt største. Ingen kjøper mer tørrfisk en italienerne, og ingen er mer opptatt av prima kvalitet. I arbeidet med forskningen stilte vi spørsmålet om næringen er godt nok rustet til å møte fremtidens marked skrav i Italia. For ikke å favne alt for vidt, valgte vi følgende problemstilling: «Hvordan kan norske eksportører av tørrfisk forbedre sin posisjon for å møte fremtidens krav i markedet for tørrfisk produkter i Venetoregionen?» Vi har hovedsakelig tatt utgangspunkt i norske tørrfiskprodusenter på Røst og deres tilknyttede distribusjonskjede i denne regionen. Tørrfisk er fremdeles et populært produkt, men forbrukerne blir i stadig mindre grad i stand til å bearbeide tørrfisken frem til gryteklare produkter. Vi ville undersøke hvordan norske eksportører av tørrfisk bedre kan tilpasse seg de nye forbrukertrender i det italienske markedet. For å analysere disse utfordringene, så vi nærmere på faktorene relasjoner, verdi og posisjo nering. Dype relasjoner Historisk sett har relasjoner og tillitsfor hold vært svært viktige i den italienske handelskulturen. Rolf Sørland, direktør i Innovasjon Norge i Milano, forklarte oss dette på en god måte: «Italia er et relasjonssamfunn der man ikke nødvendigvis har tillit til hvem som helst. Landet har slitt med korrup sjon og utfordringer. Italienere stoler primært på nære venner og familie. Her må du altså ha tillit til dem du gjør business med». Gjennom våre intervjuer kom det tydelig frem at relasjonene mellom aktørene er lange og dype. De begren Vi har eksportert tørrfisk i over tusen år. Det er tørrfisken fra Lofoten som har den beste kvaliteten og er mest etterspurt. De siste 30 årene har Italia vært vårt desidert viktigste marked, med ca. 60 prosent av den totale eksportverdien. Tradisjoner i endring av Karoline Storvik Ingebrigtsen og Eline Ramstad Nygård Tørrfiskmarkedet i Italia:

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 5 - 2019