Norsk Fiskerinæring

Utgave 5 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1155476

Contents of this Issue

Navigation

Page 9 of 163

...siden sist 10 "Norsk Fiskerinæring" nr. 5 - 2019 det viktigste av det som har hendt i norsk sjømat- næring siden forrige utgave. Tirsdag 21. mai: Nytt styre i pelagisk markedsgruppe Sjømatrådets styre har oppnevnt ny markeds- gruppe for pelagisk sektor. Den nye gruppen be- står av Ole Kristoffer Norø fra Br. Sperre AS, Jan Otto Hoddevik fra Global Fish AS, Geir Sperre fra Nils Sperre AS, Rolf Kristian Våge fra Pelagia AS og Knut Torgnes fra Norges Sildesalgslag. Tirsdag 21. mai: Kjartan Arctander er død Arctander var med på å starte Lofoten Tråler- rederi i 1962 og var adm. direktør i selska- pet helt frem til 1996. Han var formann i Norske Trålerrederiers Forening fra 1969 til 1995, og medlem av Landsstyret i Norges Fiskarlag i hele 21 år — fra 1971 til 1992. I 1998 ble han valgt som æresmedlem av laget. Onsdag 22. mai: Solveig Strand ny nestleder i Fiskebåt Styret i Fiskebåt avhol- der konstituerende styremøte på Gardermoen og ønsker Solveig Strand velkommen som ny nestleder. Hun er daglig leder i Strand Fiskerisel- skap i Ålesund som eier og driver frysetråleren Havbryn og ringnotsnurperen Havskjer. Strand over tar etter Walter Rasmussen som gikk ut av styret etter årsmøtet i februar. Onsdag 22. mai: Nytt stamfiskanlegg Syv år har det tatt å realisere planene om et produksjonsanlegg for lakserogn og genmateriale i Salten. Nå står anlegget på 10.000 kvadratmeter ferdig i Kobbelv i Sørfold. Salten Aqua og Sal- moBreed åpner det første landbaserte oppdretts- anlegget i Norge hvor hele produksjonssyklusen er integrert. Investeringen er på gode 350 millioner. Fredag 24. mai: Grimstad med fornyet tillit Kystrederiene har hatt generalforsamling og valgt nye styreme dlemmer. Generalforsamlingen var lagt til Longyearbyen. Oskar Grimstad fikk fornyet tillit som styreleder. Fredag 24. mai: Spiser for lite fisk 70 prosent av barn og unge tror de spiser nok fisk. Sannheten er at bare 18 prosent av de mel- lom åtte og nitten år spiser fisk minst tre ganger i uken. Nesten like mange spiser godteri like ofte som fisk, viser en ny undersøkelse utført for Nor- ges sjømatråd. Undersøkelsen viser at barn og unge fra Nord-Norge er blant de som sjeldnest Kjartan Arctander var en tydelig og meget bestemt talsmann for den norske trålerflåten. Vi er fristet til å si som salige Ibsen: "Stundom gnistret hans øyne stygt". Og da var det flere enn en journalistjypling fra Eidsvoll Verk som kviet seg for å si han imot. Dette bildet lyver litt. Barn i Norge spiser ikke alltid fisk med glede. Og de spiser mye mindre enn de burde ha gjort. spiser fisk i henhold til kostrådene, bare slått av Midt-Norge. Helt i toppen ligger Østlandet, med Oslo og Vestlandet på andreplass. Onsdag 29. mai: Statistikk for akvakultur i 2018 Fiskeridirektoratets «Statistikk for akvakultur» viser at det ble slaktet 1.281.872 tonn laks i 2018 (rund vekt) til en verdi av 64,6 millioner kroner. Snittpris til oppdretter var kr. 50,40 per kilo. Snitt- vekten ved slakting var 4,7 kilo. Det ble slaktet 67.886 tonn ørret til en verdi av tre milliarder kro- ner. Snit tvekten var 3,7 kilo. De ti største selska- pene sto for 67,5 prosent av slaktekvantumet. Onsdag 29. mai: Selger seg ut av VESO Staten selger sine 34 prosent i Veterinærmedi- sinsk Oppdragssenter (VESO) til hovedeier Aqu- anova Invest AS, som dermed øker sin eierandel til ca. 95 prosent. Salgsummen er 45 millioner kroner. Fredag 31. mai: Bladde opp 67.700 kroner Natt til fredag prøvde tre tsjekkere å smugle ut av Norge det som tilsvarer en sjarkfangst med torsk på 1,2 tonn. Boten på 67.700 kroner ble gjort opp på stedet da de ble knepet på tollstasjonen i Karigasniemi. Tirsdag 4. juni: Verdens første raudåtefabrikk Calanus AS i Tromsø slipper nyheten om at selskapet skal starte byggingen av verdens første raudåtefabrikk på Holmen industriom råde i Sortland. Fabrikken har en kostnadsramme på

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 5 - 2019