Norsk Fiskerinæring

Utgave 5 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1155476

Contents of this Issue

Navigation

Page 85 of 163

86 "Norsk Fiskerinæring" nr. 5 - 2019 HYSA I serien om viktige norske fiskearter har vi gjort oss ferdige med topp fem — laks, torsk, ørret, makrell og sild. Sist skrev vi om sei, nå er turen kommet til hyse. I fjor tok norske fiskere på land 95.000 tonn hyse, ned 20.000 tonn fra 2017. Fangstverdien passerte likevel 1,4 milliarder kroner med god margin, hvilket bare var ca. 70 millioner ned fra året før. Førstehåndsprisen landet på 15 kroner per kilo, den høyeste i moderne tid — opp hele 16 prosent fra 2017. Men sammenlignet med torsk blir uansett hyse lillebror. Siden 2015 har norske fartøyer landet fire ganger mer torsk enn hyse regnet i kvantum, og fem ganger mer regnet i førstehåndsverdi. I relasjon til den samlede førstehåndsverdien av villfisk siden årtusenskiftet har hyse stått for 2,1 prosent. Så vil noen sikkert lure på hvorfor vi har rangert sei foran hyse, når fangstverdien av hyse i 2018 vitterlig var ca. 10 millioner kroner høyere enn av sei. Forklaringen er helt enkelt at seien siden årtusenskiftet kommer klart først. I sum siden 2000 har vi fisket nesten to millioner tonn mer sei enn hyse, og førstehåndsverdien er også over fem milliarder kroner høyere. Seien er kort sagt viktigere enn hysa. I Norge fisker vi på to hysebestander — den ene i Nordsjøen og Skagerak, den andre langs norskekysten nord for 62., rundt Sval bard og langt inn i Barentshavet. Siden årtusenskiftet har vi i alt tatt på land litt over 1,7 millioner tonn hyse til en samlet førstehåndsverdi på 17,4 milliarder kroner. Med det kaprer hysa syvendeplassen på listen over våre ti kommersielt mest verdifulle fiskearter. Best til «Fish & chips»!

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 5 - 2019