Kondis

Kondis Utgave 6 - 2019

Kondis, bladet for norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en organisasjon for deg som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1152398

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 71

26 Kondis 6 • 2019 MOTIVASJON Det finnes mange grunner til å løpe mara- ton. I den følgende teksten presenteres argumenter for å trene seg opp til og gjen- nomføre 42 195 meter. Av Andreas Grøgaard E r du typen som tar deg bryet å lese så langt, vil du mest sannsynlig kjenne deg igjen i flere av dem. Andre punkter vil muligens være mindre gjenkjennelige. Forhåpentligvis kan listen bidra til å øke bevisstheten rundt hvorfor vi trener mot og fullfører maraton. Man trenger i utgangspunktet bare ett godt argument, men her følger naturligvis 42,195 av dem. 1. Mestringsfølelse: Å tilbakelegge 42195 meter er en stor utfordring uavhengig av nivå. Dermed vil gjennomføringen gjerne gi betydelig mestringsfølelse. Det kan fremstå rart, men samtidig heldig at noe så lett tilgjengelig og enkelt kan gi sårt trengt mestringsfølelse. 2. Måloppnåelse: Man kan sette seg konkrete mål og oppnå disse. Med et bestemt mål i horisonten kan veien også være lettere å løpe. 3. Generelt sunnere livsstil: Løpingen kan gjerne skape synergieffek - ter ved at flere valg i hverdagen forsterker hverandre slik at summen blir en generelt sunnere livsstil. «Løping handler om mer enn bare å sette den ene foten fremfor den andre; det handler om vår livsstil og hvem vi er» (Joan Benoit Samuelson). 4. Tilgjengelighet: Løping er «alltid» tilgjengelig. Man trenger bare å ta på seg løpeskoa og komme seg over dørstokken. 5. Opplevelse: En maraton kan gi en utrolig flott opplevelse – om det er i naturen eller i bymiljøet, om det er i opptreningen eller selve konkurransen. 6. Ta ut sitt potensiale: En maraton gir virkelig muligheten til å ta ut sitt fysiske og mentale potensiale. Det kan være tilfredsstillende i seg selv, men også være hensiktsmessig med tanke på andre forhold i hverdagen. 7. Reise/destinasjon: Maratonløping gir muligheten til å reise rundt og oppleve destinasjoner man muligens ellers aldri ville opplevd. Løpingens iboende forutsetning om forflytning kan gjøre deg kjent med omgivelsene i både byer og utkantstrøk. 8. Sosialt: Maratonløping er i utgangspunktet en individuell idrett. Likevel gir langdistanseløpingen mye sosial input. Det sosiale aspektet kan gi deg nye venner og ikke minst styrke forholdet til de vennene og familiemedlemmene man deler løpsentusiasmen med. 9. «Rød løper»: Arrangøren av et maratonløp sperrer av byen og rul - ler (billedlig) ut en rød løper. Det er en fryd å løpe i gatene som en prominent gjest uten at du trenger å representere glamour, kjendis- status eller lekkert outfit. Ikle deg skoene du selv gir terningkast seks og nyt begivenheten! 10. Selvtillit: Man er ikke nødvendigvis utstyrt med en gitt andel selv- tillit. Den kan faktisk økes gjennom handling, som eksempelvis å overkomme en utfordring. Evner man å gjennomføre en maraton, gir det en selvtillitsboost. Karsten Isachsen uttalte en gang at «å gi barn selvtillit er det fornemste av alle foreldreoppdrag». Som voksenperson kan man selv påta seg oppdraget å avle egen selvtillit ved hjelp av løping! 11. Mytisk distanse: Distansen baseres på en gresk legende om solda - ten Feidippides. Han løp fra byen Marathon i Hellas til Athen for å fortelle at perserne hadde blitt beseiret i slaget ved Marathon. Frem til 1921 varierte distansen mellom 40 og 42,75 km, men så bestemte det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) seg for standardleng - den 42,195 km. Historien tillegger maratonløpet noe ekstra: Det er noe mytisk over det. 42,195 grunner til

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Kondis - Kondis Utgave 6 - 2019