Norske Vinklubbers Forbund Bulletin

Bulletin Nr4 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1138531

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 59

2 4-2019 Innhold 2018 Bordeaux - nok en beste årgang noensinne? .................................. 6 Når står Kypros for tur? ............................ 3 Libanon - nå og fremtid .......................... 14 Julia Kemper ......................................... 20 Restaurant Under ................................... 22 Mat og vin fra Toscana ........................... 28 Winemakers dinner med Pago de los Capellanes .......................... 30 Med Austrian Wine Marketing Bord på tur .. 32 Røde viner fra Østerrike .......................... 34 Vinmonopolets julislipp .......................... 41 Dr. Fritz Zweigelt .................................... 42 På østerrikske osteveier.......................... 46 Baigorri ................................................. 46 Vini ad'Arte i Romagna ........................... 48 Nyetimber .............................................. 50 Glimt fra Oslo Vin- og matmesse ............. 54 Fra bar til vingård i Madrid ...................... 56 Norske Vinklubbers Forbund - styret President: Kristian Gahre, tlf. 90 15 26 66, e-mail: [email protected] Visepresident: Hallvard Stavnes Mørck, tlf. 97 07 50 67, e-mail: [email protected] Styremedlemmer: Truls Aasterud, tlf. 48 17 10 35, e-mail: [email protected] Tanya Kopytina, tlf. 93 80 63 72, e-mail: [email protected] Anne Merete Lien, tlf. 92 61 04 33, e-mail: [email protected] Jan Fredrik Tveten, tlf. 99 59 94 59, e-mail: [email protected] Sidsel Kronstrand, tlf, 98 64 54 03, e-mail: [email protected] Bulletin nr 4-2019 Høringsnotat om endringer i alkoholloven – Vinmonopolets åpningstid… For kort tid siden mottok vi brev fra Det Kongelige Helse- og Omsorgsdepartement. NVKF er en av mange som er høringsinstans for alkoholrelaterte saker. Vi tar opp- gaven alvorlig, og avgir høringssvar som vi mener er i medlemmenes interesse. Det var derfor med stor spenning jeg åpnet dokumentet. Nå skal det sies at det er ikke jeg som avgir svar på dette men jeg står nå engang på kopilisten, og leser departementets forslag til endringer i alkoholloven. At det denne gang dreide seg om åpningstider er spesielt interessant, da jeg lenge har irritert meg over stengte dører og, ikke minst, nedrullede gitterporter på kjøpesenterene. Neida, det er ikke noe stort problem for meg at Vinmonopolet er stengt kl. 19:00 på en fredag, - i kjelleren har jeg så jeg klarer meg med vin over helgen og litt til, men allikevel. Er et senter åpent, så burde alle butikker i senteret også vært åpnet, også Vinmonopolet. På samme måte som jeg syns det er rett og slett for dumt at ølsalget stenger kl 20, i alle fall i Oslo hvor jeg som regel handler. Høringsnotatet henviser til Granavolden-plattformen hvor det går frem at regjerin- gen vil fl ytte rammene for Vinmonopolets åpningstid på lørdager til klokken 10-16. Per februar i år hadde alle 331 polutsalgene åpent på lørdager, 249 av disse åpner kl. 10, 38 åpner kl. 9, mens resten åpner senere. Alle utsalg har åpent til kl. 15. Departementet sier i sitt forslag at dette gjelder kun den ytre rammen for åpningsti- den, og at det fortsatt vil være opp til Vinmonopolet å vurdere rammene, og at de må foreta en selvstendig vurdering av hvilke utsalg det vil være grunnlag for å holde åpent til kl. 16. Endringene vil også gjelde på Svalbard, samt for utlevering av privatimpor- tert alkoholholdig drikk. Jeg forventer ikke store protester fra folket i denne saken, - ingen splittelser i noen av regjeringspartiene, ingen fakkeltog og heller ingen opprop mot å endre alkohollo- ven. Denne endringen glir nok greit igjennom og havner antakelig på skrytelisten til et eller fl ere partier når den en gang i fremtiden trer i kraft. I mellomtiden er det greit å huske at Vinmonopolet inntil videre stenger kl 15 på lørdager og dager før helligdager jfr. Alkohollovens $3-4 første ledd, og at det ikke er planer om sommertider. God sommer! Forsidebilde: Gaisberg, Kremstal, Foto: Austrian Wine Marketing Board. Ansvarlig redaktør: Truls Aasterud, e-mail: [email protected] Lay-out: Media Digital AS, [email protected] Utgiver: Norske Vinklubbers Forbund c/o Kristian Gahre Stasjonsveien 9d, 0774 Oslo E-post: [email protected] Foretaksnummer: 983 718 175 Bankkonto: 7139.05.29907

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norske Vinklubbers Forbund Bulletin - Bulletin Nr4 - 2019