Kondis

Kondis Utgave 5 - 2019

Kondis, bladet for norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en organisasjon for deg som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1131874

Contents of this Issue

Navigation

Page 35 of 79

36 Kondis 5 • 2019 TRENING Hvordan planlegge treningen best mulig på lang sikt? I forrige utgave av Kondis ble sammensetningen av treningsuken tematisert. Fordeler og utfordringer ved kortsiktige planer ble diskutert. I denne artikkelen behandles treningsplanlegging på lang sikt. Hvordan kan man lykkes best mulig? Av Andreas Grøgaard D en langsiktige treningsplan- leggingen handler om å sette sammen utøverens enkelte fer- digheter og egenskaper til en hel- het. Som grunnlag for utarbei- ding og gjennomføring av en hensiktsmessig treningsplan kreves kunnskap om idretten (kravanalyse), utøveren (kapasitetsanalyse), treningslære i vid forstand og en konkret målsetning. Planleggingsprosessen i teorien Når man søker struktur og fornuftig sam- mensetning av ulike typer økter, kan det være fornuftig å henvende seg til dem som har pei- ling på både teori og praksis. Olympiatoppen opererer med følgende fem trinn i planleg- gingsprosessen: 1) Hovedmålsetting 2) Arbeidskravsanalyse 3) Kapasitetsanalyse 4) Målsetting for perioden 5) Utarbeiding av langsiktige og kortsiktige treningsplaner. I Kondis nummer 2 (mars 2019) ble vi bedre kjent med Runa Skrove Falch, som i desember 2018 løp Malaga Marathon på 2.33.52. Høsten 2019 sikter hun mot å løpe en enda raskere maraton i enten Chicago, Valencia eller Doha (VM). På veien dit har Runa ambisjoner om NM på bane og en rask halvmaraton. Mens det internasjonale VM-kravet på maraton er 2.37.00, er det særnorske kravet 2.33.00. Runa vet derfor ikke om hun blir tatt ut, men ettersom de nevnte maratonløpene går på tilsvarende tidspunkt, kan hun likevel forberede seg på samme vis. Hennes tilfelle med det særnorske VM-kravet vil brukes som eksempel i det følgende. Trener man mot et konkret mål på en gitt distanse, kan det være hensiktsmessig å gjennomføre en tilsvarende planleggingsprosess. Planleggingsprosessen i praksis 1) Hovedmålsettingen er 2.33.00 og burde være retningsgivende for treningsprosessen. 2) Arbeidskravsanalysen beskriver hva som kreves for å prestere på dette nivået. Olympiatoppen skisserer følgende aerobe kapasitetskrav for å løpe på 2.33 på maraton:

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Kondis - Kondis Utgave 5 - 2019