Kondis

Kondis Utgave 5 - 2019

Kondis, bladet for norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en organisasjon for deg som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1131874

Contents of this Issue

Navigation

Page 34 of 79

35 Kondis 5 • 2019 avhenger av hvor hardt og hvor lenge man har trent. Faktorer som søvn, stress og kosthold har også betydning. Man legger et godt grunn- lag for å tåle gode treningsmengder dersom man er hydrert, inntar nok energi (kalorier) til å fylle glykogenlagrene, og nok proteiner slik at musklene repareres, og i tillegg sørger for tilstrekkelig med god søvn. Mer utsatt for skader enn før? Som nevnt kan det hende man trenger lenger restitusjonstid med årene. Dette er viktig for å kunne tåle treningsbelastningen, men også med tanke på skadeforebygging. Løping er en belastning for kroppen og gjør den sårbar for belastningsskader. I 20-årene kunne man kanskje løpe 5-6 dager i uka uten problemer, noe man 40-50 år senere finner ut ikke funker så bra. Studier er ikke entydige når det gjelder skaderisiko hos eldre løpere, men det kan tyde på at alder er en risikofaktor for skader i hamstring og akilles. Treningsvolum virker imidlertid å være viktigere enn alder, så hen- syn må tas uavhengig av hvor gammel man er. Det er individuelle variasjoner i hvor mye løping vi tåler, så mengden må tilpasses egen kropp, ikke kameratens. Det er også smart med en gradvis opptrapping av intensitet og lengde på løpeturene hvis man ønsker det, for å redusere risikoen for belastningsskader. Av forebyggende tiltak finnes investering i gode løpesko, og vedlikehold av styrke, fleksibilitet og balanse. Sist, men ikke minst er det viktig å lytte til kroppen og gi den tilstrekkelig resti- tusjon, og ta hensyn dersom man kjenner at noe skurrer. Løping med voksen kropp Siden jeg (enn så lenge) ikke har erfaring som eldre løper, har jeg søkt kyndig hjelp hos Ingrid Kristiansen. Hun er tidligere langdis- tanseløper og verdensmester, nå ivrig mosjo- nist og kursholder i løping og langrenn. Hun gir oss gode råd for å få en skadefri, morsom og lang løpekarriere. – Kan man fortsette løpetreningen som før, med tanke på intensitet, varighet og trenings- volum, eller må man ta hensyn etter hvert som man blir eldre? – Man kan for så vidt trene som vanlig, men man trenger lengere restitusjonstid når man blir eldre, og bør derfor ikke trene så ofte som før. Dessuten bør intensiteten være noe lavere, synes alle fall jeg. Hvorfor skal man trene så hardt? Lengden på treninga kan godt være som den var da man var yngre om krop- pen og beina tåler belastningen. – Kan man fortsatt tenke prestasjoner og forbedring, eller må man innse at det viktigste er å delta? – Forbedring av resultater er vel ikke så sannsynlig. Tidene blir dårligere fordi det går saktere når man er blitt godt voksen (over 60 år). Man skal være glad for at man kan delta, og det bør være hovedfokus. – Hva er dine beste tips til godt voksne løpere? – Tren når du har lyst, gjerne sammen andre. Finn glede i hver dag du kan trene. Sett deg realistiske mål, for eksempel i en konkur- ranse. Sist, men ikke minst – tren fornuftig, variert og ikke for intensivt. Løp deg gammel! Vi må innse at kroppen eldes, og at vi blir tre- gere med årene – og at vi ikke kan hindre dette. Vi kan derimot forsinke denne aldringsproses- sen og gi oss selv flere funksjonsfriske år med gode minner og glede i aktivitet. Har man lyst og mulighet til å løpe, er det ingen grunn til å slutte selv om man blir eldre. Så lenge man lytter til kroppen, tar hensyn dersom den sier ifra, og aksepterer at man ikke kan sammen - ligne seg med sin 25 år gamle kropp, har man flere herlige og slitsomme mil foran seg. Det har blitt sagt at «en jogger er ute og lufter sin egen dødsangst». La oss håpe at løperne også finner glede i lufteturene sine, for de «risikerer» å løpe på seg flere år som vil kreve enda mer løping! Livslang glede: Sjøl om tempoet går ned med årene, kan idrettsgleden være den samme. (Foto: iStockphoto)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Kondis - Kondis Utgave 5 - 2019