Norsk Fiskerinæring

Utgave 4 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1125874

Contents of this Issue

Navigation

Page 88 of 147

89 "Norsk Fiskerinæring" nr. 4 - 2019 Seniorrådgiver John Spilling i Ipsos er overrasket over at sushibølgen ikke har beveget seg videre fra de mest urbane områdene i Norge. Markedsanalyse og meningsmålingsinstituttet IPSOS står bak Norske Spisefakta og Middags dagboken. Vi har bedt Spill ing ta begge undersøkelsene i betraktning for å plas sere sjømaten i forhold til andre måltids valg og til å peke ut utviklingstrekk. En ting er i hvert fall klart: Helt i toppen er det lite fisk. — Vår mest spiste rett, uten at andre er i nærheten, er pizza. Da vi målte sist, var ni prosent av alle middager i Norge pizza. To tredjedeler av befolkningen spiser pizza minst en gang i uken, sier Spilling, som kan legge til at det kun er én prosent som kan tenkes å ha fisk på pizzaen. — Så akkurat der tjener ikke fiskeri næringen mye, konstaterer han. Siden følger andre folkelige kjenninger som taco og hamburg er, men laks dukker opp på en hederlig femteplass. Lakse næringen bør kanskje ikke ha for høye forventninger om å nå pallen med det aller nærmeste. — I Spisefakta opplevde vi vekst i laksekonsumet år etter år etter år. Så har vi opplevd en brems i det siste. Det er kanskje fint for laksenæringen, som får høyere priser. Men det ødela egentlig muligheten til å ha laksen som hverdagsmat i Norge. Dermed ble det nedgang. Snakker man med dagligva rekjedene, er svaret at de ikke kan kjøre hverdagskampanjer på et produkt som er blitt så dyrt, sier Spilling. Det betyr ikke at fisk som så dann er borte fra hverdagsmaten. — Hverdagsvinneren, i hvert fall i 2017, var fiskekaker. Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag var det nest største rett etter pizza, hvis vi tar utgangs punkt i enkeltretter. Begynner man å slå sammen ulike kyllingretter, blir det større, men som enkeltrett, er ordet fiskekaker helt på topp i disse dagene. Men i helgen forsvinner fiskekakene helt. Dette blir både en stor fordel for fis kesektoren, men også en barriere. Fisk gjør i det store og hele mye av seg fra mandag til torsdag. I helgen tones det veldig ned. Da kommer pizza og taco inn og tar veldig store markedsan deler. Det eneste som var en fredagsvinner, var reker. Men der er også prisen i ferd Ingen over, ingen ved siden. Når Ola og Kari setter seg rundt middagsbordet er det som oftest pizza på menyen. 8,7 prosent av alle middagsmåltider i Norge består av denne i utgangspunktet italienske retten. Fisken kommer et stykke ned på listen. Men den er der! Fiskekaker vinner hverdagene hos det norske folk, men sliter, som annen fisk, med å få plass i helgene. Sushi spises jevnlig i by ene, men har ikke nådd ut til mer landlige strøk. Høye priser har stoppet dem som vil handle laks, og sterkere miljøbevissthet kan bli et nytt laksehinder. Hverdagsfiskekaker og bysushi

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 4 - 2019