Norsk Fiskerinæring

Utgave 4 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1125874

Contents of this Issue

Navigation

Page 132 of 147

133 "Norsk Fiskerinæring" nr. 4 - 2019 smånytt fra sjømatnæringen Finnmark Raven Fish AS er etablert i Nordkapp kommune, med adresse c/o Hrafn Sigvalda son, Kløfta 4, 9750 Honningsvåg. Selskapet skal drive fiskeri virksomhet, herunder kjøp, salg, leie og drift av fiskebåter. Aksjekapitalen er 100.000 kroner. Hrafn Sigvaldason, Kløfta 4, 9750 Honningsvåg, er styre- leder og Birk Hrafn Hrafnsson er til satt som daglig leder. Brønnøysund 20/5-2019 Henriksen Fisk AS Hønseby, 9609 Nordre Seiland i Ham- merfest kommune, er slettet i Foretaks- registeret. Brønnøysund 6/4-2019 Troms Senja Sjømat AS er etablert i Torsken kommune, med adresse Ferånna 28, 9381 Torsken. Sel- skapet skal drive med salg av varer, og aksjekapita len er 40.000 kroner. Asbjørn Høgseth, Ferånna 28, 9381 Torsken, er styreleder. Brønnøysund 3/4-2019 Reisafisk AS Reisadalen 2359, 9151 Storslett i Nordreisa kommune, er meldt oppløst til Foretaksregisteret. Christian Fjellheim Johansen, Reisadalen 2359, 9151 Stor- slett, er leder for avviklingsstyret. Brønnøysund 9/4-2019 Sjurelv Fiskeoppdrett Holding AS Fjordvegen 255, 9107 Kvaløya i Tromsø kommune, er slettet i Foretaksregisteret. Det samme gjelder Vestlandsfisk AS med adresse Løksebotn, 9350 Sjøvegan i Salangen kommune. Brønnøysund mai 2019. Nordland Kraken Seafood AS er stiftet i Leirfjord kommune, med adresse Åsheimveien 9, 8890 Leirfjord. Selskapet skal høste, dyrke, pakke, foredle og omsette sjømat. Aksjekapi- talen er 40.000 kroner. Håvard Johan Aakerøy, Haugnessvingen 21, 7038 Trondheim, er styreleder. Brønnøysund 11/4-2019 Myhres Røkeri AS er etablert i Øksnes kommune, med adresse Mellomveien 13, 8430 Myre. Selskapet skal bearbeide og røyke fisk, og drive fiskeut salg med fiskebil. Aksje- kapitalen er 30.000 kroner. Turid Hjørdis Myhre, Mellomveien 13, 8430 Myre, er styreleder og daglig leder. Brønnøysund 6/4-2019 Gigante Salmon Rødøy AS skal drive oppdrett av fisk. Forretningsa- dressen er Lille Indre Rosøya, 8193 Rødøy, og aksjekapitalen er 30.000 kroner. Kjell Arild Lorentsen, Lauvåstop- pen 5, 8072 Bodø, er styreleder. Brønnøysund 16/5-2019 Raven Fish AS er stiftet i Honningsvåg, og skal drive fiskeri virksomhet. Hrafn Sigvaldason er styreleder, og det forklarer nok mye av firmanavnet. Kjell Lorentsen er styreleder i Gigante Salmon Rødøy AS, som skal drive oppdrett av laks. (Foto: Torbjørn Rasmussen)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 4 - 2019