Norsk Fiskerinæring

Utgave 4 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1125874

Contents of this Issue

Navigation

Page 12 of 147

13 "Norsk Fiskerinæring" nr. 4 - 2019 • nf's blå • g FISKELENGDE, TS OG BIOMASSE KAN VISES SAMTIDIG g BUNNHÅRDHET UTGANG TIL OLEX HT- MODUL ER INKLUDERT g KALIBRERING FOR BRUK I HAVFORSKING ER INKLUDERT g PATENTERT BEREGNING AV FISKESTØRRELSE OG BIOMASSE g BEREGNES I 15 SEKTORER FRA 144 SVINGERELEMENTER g KAN SAMMENLIGNE FISKEEKKO FRA 2 ULIKE FREKVENSER KAIJO DENKI KSE-310 EKKOLOD MED FISKESTØRRELSE, TS OG BIOMASSE UTTALELSER FRA BRUKERE: " Tok hele kvoten på 6 dager " Kunne ikke se fisk på ekkoene, men fiskestørrelsen gjorde at jeg fisket der med suksess likevel " Fant og fisket 60 cm sei der andre ikke kunne se den og forlot feltet " Har allerede tjent inn igjen loddet på kort tid " 38 og 120kHz split beam utfyller hverandre perfekt, og gir suveren utskillelse av blant annet torsk som står tett på bunn, også på veldig grunt vann, og med korrekt størrelse og mengdeangivelse " Kommer ikke til å savne mitt tidligere split-beam ekkolodd " Utrolig enkelt i bruk, trenger ikke å lese i bruksanvisningen, har allerede prøvd de fleste funksjonene Display 1 38 kHz split beam "For the optimum catch" 40 years 1979- 2019 g DIGITAL TVG OG EFFEKTIVE STØYFILTERE g TEGNER EKKO AV HYSE TETT VED BUNN g OPPTAK OG HURTIGAVSPILLING AV JPG SKJERMBILDER g OPPTAK OG AVSPILLING AV RÅDATA g ENKEL OG INTUITIV BETJENING g BETJENING MED DIREKTEKNAPPER OG 10 LAGREDE OPPSETT g KAN I TILLEGG BETJENES MED LOTITECH RULLEBALL g VISNING AV OPPTIL 3 SPLITBEAMFREKVENSER SAMTIDIG PÅ 1 ELLER 2 SKJERMER FOR MÅLRETTET OG OPTIMAL FANGST Display 2 70 kHz split beam Mens vi venter på Eidesen! Eidesen-utvalget avga sin innstilling i desember 2016 og hørings runden ble avsluttet i slutten av april 2017. Man skulle tro fiskeriministeren har hatt rikelig med tid til å bestemme seg. Men når dette leses foregår fremdeles dis- kusjonene høylydt i den grup- pen på fem personer som nå snekrer sammen en melding til Stortinget, og som etter pla- nen skal overleveres fredag 21. juni. Gruppen ledes av statssekretær Roy Angelvik og har ett medlem fra hver av de fire regjeringspartiene. Ryktene forteller at man slett ikke er enige om alt, og at det egentlig er litt kaos bare et par uker før meldingen skal være klar. Næringens viktigste organisasjoner lever fortsatt i spenning, og skulle nok gjerne sett at flere brikker var falt på plass. Nå vet vi i og for seg en god del om hva som kommer, eller re ttere sagt, hva som ikke kommer. Det fremgår av Granavollen-avtalen mellom dagens fire regje- ringspartnere. Deltakerloven, fiskesalslagsloven og havres- sursloven skal ligge fast. Det be grenser mye. Det skal ikke Han har ventet lenge, Arild Eidesen. Men 21. juni får han forhåpentligvis svar på hva Harald Tom Nesvik og regjeringen har tenkt å føre videre av de mange forslagene Eidesen-utvalget kom med. Stortinget får neppe sagt sitt før langt utpå høsten, om det blir i 2019 i det hele tatt. (Foto: Therese Tande)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 4 - 2019