Norsk Fiskerinæring

Utgave 4 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1125874

Contents of this Issue

Navigation

Page 110 of 147

111 "Norsk Fiskerinæring" nr. 4 - 2019 Investeringer i sjømatnæringen Så begynte det å bli lite fisk og lange tauinger på slut- ten. Men det er jo slikt som kan skje, og nå er kolmula tatt, sier daglig leder Aud- hild Hepsø. Første landing skjedde hos Vedde-fabrikken sør for Åle sund. På den siste måtte de gå til Peterhead siden det var to biskø på andre siden av Nordsjøen. Da vi snakket med Hepsø, var de første båtene alt gått ut på Nordsjø-silda, men hun kjente seg trygg på at også den økta skulle gå bra. Bromaster og tankvask Peter Hepsø Rederi AS hører hjemme på Sandviksberget i Osen kommune i nordlige Trøndelag. Familierederiet har vært i virke i 102 år og har til sammen bygd fire fartøy med navnet «Rav» 1952. Den siste er ikke uventet både størst, mest avansert og også dyrest, uten at summen er kjent. Den nye stoltheten er oppunder 80 meter lang, har RSW-tanker på 2.400 kubikkmeter, 6.636 hestekrefter og 723 basis- tonn for sild, makrell, lodde, kolmule og vassild. Noe av utgiftene satser man på å vinne tilbake gjennom lavere drivstoff kostnader og mer effektivt fiske. Effektiv diese- lelektrisk drift gir naturlig nok også mindre avgasser. På de første turene er drivstoffinnsparingen bevist, selv om det ble lange turer og til dels svært lange hal. Av an- net nytt kan nevnes elektriske vinsjer og skjermløsningen Bromaster Pronav som gjør det mulig å styre alle skjer- mene på broa med én mus. Fra rorhuset kan man også styre den nye tankvasken som sørger for at lagringen av fangsten holder topp hygienisk standard. De nærmeste ukene er man likevel aller mest spent på hvordan nye «Rav» ter seg i kampen om nordsjøsilda. «Rav» går løs på Nordsjøsilda Etter at rederiet Peter Hepsø AS hadde overtatt nye «Rav» tidli gere i vår, hadde man ikke tid til å teste ut notfiske. Båten ble sendt rett på kolmu- lefiske i vest. Nå er kolmula tatt, og nybyg get har vært tilbake i Danmark for å gjøres klar til nord- sjøsildfisket. Vår nyeste ringnotsnurper ble levert fra Karstensens Skips- værft i Skagen i april, fire måneder etter planlagt dato. Faktisk var ikke malingsar- beidet og utrustningen helt ferdig, men trønderre deriet ville ikke gå glipp av kolmula. Følgelig ble det både dåp, overlevering og hele kolmule- kvota levert før båten ble gjort helt ferdig. — Det ble to turer i EU- sonen og en på Færøyene.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 4 - 2019