Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 3 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1120960

Contents of this Issue

Navigation

Page 37 of 55

38 Din Hørsel 03 2019 ADHEAR Sett på. Klick! Hør. Endelig kommer et nytt høreapparat for barn og voksne som lider av mekanisk hørselstap. ADHEAR er pålitelig, enkel å bruke og uten kirurgisk inngrep! Hvordan er dette mulig? ADHEAR er et nytt og revolusjonerende benledningshøreapparat som fungerer gjennom plasterteknologi. Man fester plasteret bak øret, klikker på høreapparatet og hører. ADHEAR er en diskret løsning og utøver ingen press mot huden, noe som gjør den veldig sikker og komfortabel å bruke. ADHEAR – Nåtidens benledningsløsning. Vil du vite mer? Kontakt oss på [email protected] medel.com Håkons VII gate „ I Vika, Oslo I [email protected] ET FOLKEHELSEPROBLEM. Det blir en viktig oppgave for eldre- og folkehelse- minister Sylvi Listaug og statsminister Erna Solberg å skape en bedre hørselsomsorg som en viktig del av en bedre folkehelse. Tekst Tor Slette Johansen Foto NTB Scanpix Det er Helse- og sosialdepartementet som la frem frem stortingsmelding nr. 19, og som nå skal ut på høring. Tidlig Hørsel tatt på alvor Hørsel er tatt på alvor i Folkehelsemeldinga som nylig ble lagt frem. Regjeringen fastslår at hørselstap er et folkehelseproblem, og at det må settes inn tiltak på flere områder. HLF lover å hjelpe til.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 3 2019