Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 3 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1120960

Contents of this Issue

Navigation

Page 29 of 55

30 Din Hørsel 03 2019 TEMA: YRKESAKTIV Ni av ti hørselshemmede i yrkesaktiv alder har nytte av sine høreapparat i jobben. På arbeidsplasser med ekstra store krav til sikkerhet er kvalitetssikrede apparater ekstra viktig. Tekst og foto Tor Slette Johansen Høreapparatleverandøren Sivantos AS (tidligere Siemens Høreapparater) har lang erfaring med å kvalitetssikre høreapparater som kan fungere i arbeidsmiljøer hvor sikkerhetskravene er strengt regulert. Olje- og gassindustrien, gruvedrift og medisinske laboratorier er eksempler på hvor det kan inntreffe alvorlige hendelser, som eksplosjoner. STRENGE KRAV Sivantos merker nå en stadig økende pågang fra både arbeidstakere og arbeidsgivere som har spørsmål om kvalitetssertifisering av høreapparater. – Så vidt vi kjenner til, er vi eneste leverandør som har et bredt spekter av høreapparater tilpasset alle typer hørselstap som er sertifisert for disse strengt regulerte arbeidsmiljøene – den såkalte ATEX-sertifiseringen. På disse arbeidsplassene slipper ingen ansatte inn hvis høreapparatene ikke er sertifisert, sier salgssjef Espen Sommerseth. NYTTIG PÅ JOBBEN Den nylig fremlagte Eurotrak Norge- undersøkelsen (les mer om den på side 32-34) viser at ni av ti har nytte av sine høreapparater i jobben, og tre av fire sier at de trenger høreapparater på jobben eller for å fullføre studier. – Når vi samtidig vet at det blir stadig flere yrkesaktive som bruker høreapparat, og sikkert mange flere som burde bruke det, er det viktig at vi og andre leverandører kan levere apparater som kan brukes i alle typer arbeidsmiljøer. TRYGGHET Tidligere var det enkeltpersoner som henvendte seg med spørsmål om høreapparater og sikkerhet. – Nå er det stadig flere bedrifter som henvender seg til oss, spesielt innen offshore og medisinsk industri, som vil forsikre seg at høreapparater ikke kan medføre noen fare i utsatte arbeidsmiljøer. Det er viktig for oss å påpeke at høreapparater uten ATEX- sertifisering er helt trygge å bruke i normale miljøer og at apparatene i seg selv ikke kan forårsake en fare for brukeren eller andre, men i eksplosjonsfarlige områder hvor utstyr skal være sertifisert, er det klare retningslinjer for hva som kreves av produktet. INFORMASJON VIKTIG ATEX-sertifiserte høreapparater er ikke et eget produktsegment innen vår bransje, men alle Sivantos høreapparater med ATEX-sertifisering er dekket av Nav. – Jeg mener det er viktig at audiografer og annet hørselsfaglig personell stiller spørsmål om hvilke arbeidsmiljøer brukere arbeider i, slik at de kan gi brukerne de apparatene de har behov for. Informasjon er viktig og kan sikre at brukerne unngår å komme opp i uheldige situasjoner, og på den måte bidra til at de kan stå trygt i arbeidslivet. Alternativet er jo at man enten må ta av høreapparatet eller finne en annen jobb. Og det vil jo «EKSPLOSIVE» høreapparater SERTIFISERING. Kvalitetssertifisering av høreapparater i utsatte arbeidsmiljøer gir trygghet for hørselshemmede i yrkesaktiv alder. Fra venstre marketing manager Kjersti Horten Tardif, produktspesialist Magnus Myrvold og salgssjef Espen Sommerseth i Sivantos AS.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 3 2019