Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 3 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1120960

Contents of this Issue

Navigation

Page 27 of 55

28 Din Hørsel 03 2019 MORTEN har ordet DH KRYSS ORD Løsningen må være hos oss innen 26. juli 2019. Sendes til HLF, postboks 6652 Etterstad, 0609 Oslo, merket X-ord. Du kan også sende løsningssetningen til [email protected] Husk å skrive adressen din. Turid Martinsen, 1349 Skui Bjørn Revheim, 5282 Lonevåg Leif Lund, 5009 Bergen 10 5 2 Vinnere 02/2019 Utfordringer på jobb 14,5 prosent av Norges befolkning over 20 år har utfordringer med hørselen. Neste år viser tall fra Folkehelseinstituttet at én million nordmenn vil være hørselshemmet. De fleste er eldre, men også mange yrkesaktive har hørselsutfordringer og opplever vansker med å være i arbeid. Dette skyldes ofte manglende tilrettelegging og forståelse for utfordringene som har oppstått. Det gjelder både hos arbeidsgiver og kollegaer, men kan også skyldes den hørselshemmedes egen vilje og evne til å påvirke egen situasjon. HLF ønsker gjennom årets Hvert Øre Teller-kampanje å belyse situasjonen for hørselshemmedes i arbeidslivet. Det handler mye om å øke kunnskapen og ikke minst å påvirke holdningene som råder i det norske samfunn. Gjennom de senere år har vi i Norge sluttet oss til og ratifisert flere internasjonale konvensjoner som gir hørselshemmede sterkere rettigheter. HLFs sentralstyre besøkte nylig International Labour Organization og fikk en god innføring i det arbeidet som gjøres for å sikre yrkesaktives rettigheter. Dette gjøres gjennom internasjonale konvensjoner der både de nasjonale regjeringer og partene i arbeidslivet enes om felles rettigheter og bestemmelser. Skal vi lykkes i vårt mål om å gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede, og nå spesielt med fokus på de yrkesaktive, må HLF arbeide langs flere spor. Vi må fortsatt informere og påvirke myndighetene gjennom møter på Stortinget, i departementene og direktoratene, og være aktive på fylkes- og kommunenivå. Men kanskje i enda sterkere grad når det gjelder de yrkesaktive må vi engasjere oss langt sterkere opp mot arbeidsgiver- og arbeidstaker- organisasjonene. HLF må påvirke der beslutninger som gjelder alle våre medlemmer, fattes. Morten Buan Forbundsleder MÅ IKKE SKRAPES VINN INNTIL 300.000,- ELLER EL-BIL EKSTRA SJANSE VINN 300.000,- OVER 25.000 GEVINSTER! VINN NISSAN LEAF ELLER KR. 300.000,- SE SPILLEREGLER PÅ BAKSIDEN MÅ IKKE SKRAPES VINN INNTIL 300.000,- ELLER EL-BIL EKSTRA SJANSE VINN 300.000,- OVER 25.000 GEVINSTER! VINN NISSAN LEAF ELLER KR. 300.000,- SE SPILLEREGLER PÅ BAKSIDEN MÅ IKKE SKRAPES VINN INNTIL 300.000,- ELLER EL-BIL EKSTRA SJANSE VINN 300.000,- OVER 25.000 GEVINSTER! VINN NISSAN LEAF ELLER KR. 300.000,- SE SPILLEREGLER PÅ BAKSIDEN MÅ IKKE SKRAPES HØRSELSLOTTERIET 2019 KR 30,- SE SPILLEREGLER PÅ BAKSIDEN OVER 25.000 GEVINSTER! VINN NISSAN LEAF ELLER KR. 300.000,- TRE LIKE GIR GEVINST > VINN INNTIL 300.000,- ELLER EL-BIL EKSTRA SJANSE

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 3 2019