Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 3 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1120960

Contents of this Issue

Navigation

Page 22 of 55

Din Hørsel 03 2019 23 Navn: Marianne Bråthen Geitz Alder: 57 år Bosted: Skarnes i Sør-Odal kommune Yrke: Barnevernspedagog. Lærer. HLF-tilknytning: Leder av HLFs Arbeidslivsutvalg, leder av brukerutvalget ved HLF Briskeby, fylkeskontakt for arbeidsliv og 1. vararepresentant til styret i HLF Hedmark. HLF-medlem siden 1982, nå medlem av HLF Kongsvinger og Omegn. Likeperson for yrkesaktive og høreapparatbrukere. Type hørselshemming: Født med ensidig nedsatt hørsel som har blitt gradvis dårligere på begge ørene. Aktuell: Leder utvalgsarbeidet med å gi hørselshemmede i yrkesaktiv alder en bedre arbeids- og hverdag. 10 SPØRSMÅL Tekst og foto Tor Slette Johansen Marianne Bråthen Geitz ønsker seg bedre støtte og bistand til hørselshemmede arbeidstakere som sliter for å klare sine arbeidsoppgaver. Det er så lett å føle seg alene i kampene man må ta i hverdagen. Lett å føle seg alene Hva opptar deg mest i dag? Jeg er bekymret over at arbeidslivet ser ut til å bli mer og mer utilgjengelig for funksjonshemmede og andre som har ekstra utfordringer. Dette skjer i en tid vi aldri har hatt bedre teknologi for å dekke diverse behov i privatlivet og samfunnet ellers. Hva er det gode liv for deg? Det er en arbeidsuke hvor jeg kan bruke min kompetanse og min yrkeserfaring. Det er en fritid hvor jeg kan bevege meg ute i naturen til fots, på ski, på sykkel eller på hesteryggen. Det gode liv er også samvær med nærmeste familie og gode venner. Jeg «lader batteriene» mine når jeg er på hytta eller på bobiltur. Hvilken hendelse eller person har påvirket deg mest, og hvorfor? Det at jeg møtte mannen min og det å bli mor er nok hendelsene og personene som har påvirket meg mest. Familielivet handler om å gi og å få, det gir meg trygghet. Hvilken drøm ønsker du skal være oppfylt om ti år? Min drøm er at vi får til å snu tendensen med økende forurensing og forsøpling av jorda og verdenshavene. Hvis du kunne leve ditt liv om igjen, hvilke valg ville du da tatt? Stort sett ville jeg nok tatt de samme valgene, med noen unntak. Etter å ha valgt utdanning som ga meg muligheten til å jobbe med barn og unge (nå i over 30 år), er jeg glad for hver og en av dem jeg har blitt kjent med i jobben min. Hadde jeg valgt et yrke som for eksempel gartner, ville kanskje ikke hørselstapet gitt meg så store utfordringer som jeg har hatt i arbeidslivet de siste årene. Hvis du hadde ti millioner å gi bort, hvem ville du gitt penger til? Hvis jeg skulle gi bort pengene til person(er), ville det blitt mine barn og deres familier. Hvis jeg skulle gitt bort pengene til en organisasjon, måtte jeg dele opp i tre: Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening og HLF. Hvilken bok/bøker har du på nattbordet? «Skyggegutten» av Carl-Johan Vallgren, «Lykke og glede» av Amy Tan og «Bitre mandler» av Lilas Taha. Du har invitert gjester en lørdag kveld, hva vil du servere dem? Grillmat hvis det er sommer. Tapas hvis det er vinter. Hva er din sterkeste HLF-opplevelse? Utvilsomt å treffe alle de hørselshemmede rundt omkring i landet vårt som jobber år etter år for at hørselshemmede skal ha det bra. Jeg er mektig imponert over dyktige likepersoner og tillitsvalgte i HLF som legger ned flerfoldige årsverk i alle kriker og kroker av Norge. Hvilke saker synes du HLF bør prioritere å jobbe for? Universell utforming også for hørselshemmede er en viktig sak. Tilpasset utdanning for hørselshemmede barn og unge, herunder også barnehage. Fortsatt gratis høreapparater. Jeg mener det mangler opplæring til dem som får utdelt høreapparater, her bør HLF påvirke for å sikre riktig bruk ved god opplæring. Nok skrivetolker! Tilrettelegging på arbeidsplasser hvor hørselshemmede jobber. Jeg ønsker meg også at HLF kan gi støtte og bistand til hørselshemmede arbeidstakere som sliter for å klare sine arbeidsoppgaver. Det er så lett å føle seg alene i kampene man må ta i hverdagen.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 3 2019