Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 3 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1120960

Contents of this Issue

Navigation

Page 17 of 55

18 Din Hørsel 03 2019 TEMA: YRKESAKTIV «Det e itjnå som kjem tå sæ sjøl!», sier Carola Peckolt i HLF Trøndelag. Det er derfor hun bare må engasjere seg. Jobb nummer én er at flere hørselshemmede skal få gode arbeidsdager. Tekst og foto Bjørg Engdahl – Unnskyld, men kan du dempe musikken litt? Jeg hører dårlig, og den høye musikken er veldig plagsom. Du som jobber her har heller ikke godt av så høy musikk! Hvis du befinner deg på restaurant eller kafe og hører dette fra en trønderstemme med tysk aksent, mahognifarget guttesveis, knallblå ørepropper og høreapparat, så er sannsynligheten stor for at det dreier seg om Carola Peckolt. Sannsynligheten er også stor for at lydstyrken på musikkanlegget dempes. – Jeg har aldri opplevd at de ikke demper musikken eller blir sure, forteller Carola, som gjerne er lydpoliti for å spare egen og andres hørsel. Frem til 2. mars i år var hun leder av HLF Trøndelag, det første storfylket i HLF. LIKEPERSON FOR YRKESAKTIVE Carola første bekjentskap med hørselshemmedes eget talerør kom via et pilotprosjekt for HLFs lederskole i 2011. Senere sa hun ja til å lede yrkesaktivt utvalg i HLF Sør-Trøndelag, hvor hun har engasjert seg som likeperson for yrkesaktive i flere år. At arbeidsliv er årets fokusområde for HLFs Hvert Øre Teller-kampanje er et riktig valg, mener hun. – Det er mange som ikke vil fortelle på jobb at de hører dårlig eller som CAROLA står på krava Å høre dårlig betyr ikke at man har et dårlig liv

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 3 2019