Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 3 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1120960

Contents of this Issue

Navigation

Page 15 of 55

16 Din Hørsel 03 2019 TEMA: YRKESAKTIV Tekst Tor Slette Johansen Foto Marianne Otterdahl Jensen Tittelen på Peersens kronikk i Aftenposten for et par år siden var: «Jeg er en «ikke-inkluderende» arbeidsgiver takket være Nav». Da var han generalsekretær i Norsk Epilepsiforbund. TILBØD PRAKSISPLASS Bakgrunnen var at Peersen tok kontakt med Nav for å tilby en praksisplass til Møtte veggen hos Nav en person som sto utenfor arbeidslivet, og som ønsket arbeidserfaring med tanke på å komme tilbake i fast arbeid. Helt i tråd med politiske strategier og i tråd med eget engasjement for et inkluderende arbeidsliv. Praksisplassen ble registrert hos Nav i januar. – Jeg hørte ingenting fra Nav. Etter fem purringer på to måneder, fikk jeg følgende svar på telefon: «Hvis det haster så fælt for deg med å finne noen, får du bruke andre kanaler.» NAV EN BARRIERE Tre måneder senere hadde fortsatt ikke Peersen hørt et pip fra Nav. Senere la Nav seg helt flat og lovet bot og bedring. Men det var like stille fra statsetaten da han gjorde et nytt forsøk noe senere. Ingen respons. – Arbeidsgivere beskyldes ofte for å være barrieren for et inkluderende arbeidsliv. Selv om det dessverre finnes arbeidsgivere som ikke bryr seg, tror jeg det er mange arbeidsgivere som vil være inkluderende, men ikke får det til. For meg ble Nav barrieren, sier Peersen. MANGLER KUNNSKAP I dag er Henrik Peersen generalsekretær i HLF, med et minst like sterkt engasjement for et inkluderende arbeidsliv. – Min erfaring er at mange arbeidsgivere gjerne vil åpne PS HLF har de siste årene – på eget initiativ - hatt tre personer i praksisplasser, som alle er blitt fast ansett. HLFs generalsekretær Henrik Peersen vil ha et mer offensivt Nav som selv tar initiativ for å inkludere hørselshemmede og andre med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. Selv har han som arbeidsgiver blitt møtt med en mur av taushet i statsetaten.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 3 2019