Norske Vinklubbers Forbund Bulletin

Bulletin Nr3 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1112713

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 59

2 3-2019 Innhold Champagnehuset André Clouet ................. 6 Credo ...................................................... 8 Østerrike rapporterer om god 2018-årgang .................................. 14 Salcheto ................................................ 16 Engelsk og tysk musserende................... 18 Test av engelsk og tysk musserende ....... 22 Saltbakt kveite ....................................... 28 Ost til engelsk og tysk musserende ......... 30 110 Bordeaux'er under 400,- smakt ....... 33 To dager i Lisboa ................................... 36 Virginia .................................................. 40 En ny stjerne fra Chablis ......................... 44 Skall, skall ikke ...................................... 46 Spansk vinmesse ................................... 49 Hawke's Bay .......................................... 50 Canada ................................................. 54 Salvesens nyheter .................................. 57 Fra årsmøtet .......................................... 58 Norske Vinklubbers Forbund - styret President: Kristian Gahre, tlf. 90 15 26 66, e-mail: [email protected] Visepresident: Hallvard Stavnes Mørck, tlf. 97 07 50 67, e-mail: [email protected] Styremedlemmer: Truls Aasterud, tlf. 48 17 10 35, e-mail: [email protected] Tanya Kopytina, tlf. 93 80 63 72, e-mail: [email protected] Anne Merete Lien, tlf. 92 61 04 33, e-mail: [email protected] Jan Fredrik Tveten, tlf. 99 59 94 59, e-mail: [email protected] Sidsel Kronstrand, tlf, 98 64 54 03, e-mail: [email protected] Bulletin nr 3-2019 Sommer på jorda når krabbene er fulle og hjernen din er tom og sola varmer sjela di og havet roper kom da er det sommer på jorda En av de vakreste sommervisene jeg vet om, er Postgirobyggets «Sommer på jorda», med tekst av Jan Vincents Johannessen og musikk av Arne Hurlen. Hver gang jeg hører den, ser jeg for meg late dager, sol og varme, shorts og sandaler. Og nå kom- mer sommeren! Vin- og matmessen 13. juni Men før vi kan logge av, så skal vi ha vår tradisjonsrike vin- og matmesse på Gamle Logen. Messen arrangeres i år 13. juni, og vi kan allerede nå melde om god interesse fra utstillerne. Det er i år 14de gang at messen arrangeres, og Vin- og matmessen er en av grunnpilarene i NVkFs arbeide. Messen er den desidert største inntektsposten. Den gjør det mulig for oss å arrangere andre aktiviteter, hvor inntjeningen ikke er like stor, men som er med på å gi medlemmene et bredt og variert tilbud. Som medlem bør du kjenne din besøkelsestid og melde deg på messen, det er fortsatt en av Nor- ges beste og rimeligste messer innen sin sjanger. Inviter med deg venner, kollegaer og naboer, for det har de fortjent! Årsmøte 2019 Årsmøtet 2019 ble avholdt lørdag 27. april, protokollen kan du lese på side 58-59. I forkant av årsmøtet ble det arrangert en vinmesse, hvor deltakerne hadde anled- ning til å prøve 81 forskjellige viner, alle fra Fondberggruppens rikholdige portefølje. Fondberg hadde også stilt lokaler til disposisjon for årsmøtet, som ble holdt rett i etterkant av messen. Årsmøtedagen ble avsluttet med en middag på Le Argent, ved Den Norske Opera & Ballett. Bilder fra årsmøtedagen fi nner du på side 58-59. Forsidebilde: Hush Heath, Kent, England. Foto: Hush Heath Ansvarlig redaktør: Truls Aasterud, e-mail: [email protected] Lay-out: Media Digital AS, [email protected] Utgiver: Norske Vinklubbers Forbund c/o Kristian Gahre Stasjonsveien 9d, 0774 Oslo E-post: [email protected] Foretaksnummer: 983 718 175 Bankkonto: 7139.05.29907

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norske Vinklubbers Forbund Bulletin - Bulletin Nr3 - 2019