Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108864

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 35

26 1/2019 Hjem og Skole Barn og penger Tekst og foto: JONNY BECHER ERIKSEN, lærer og far

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2019