Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108864

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 35

20 1/2019 Hjem og Skole Tekst: ANETTE HAUGEN, frilansjournalist I en fersk rapport fra Folkehelse- instituttet, levert på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, har seks forskere sett på hvilke faktorer i barnehage- og skolemiljøet som har sammenheng med barns skole- ferdigheter og deres psykiske helse når de er åtte år. Rapporten fra Språk- og lærings- studien (SOL) har et bredt omfang, der forskerne har stilt mange spørsmål og fått inn mye informas- jon. Den undersøker blant annet også hvilke faktorer i barnehage og skole som henger sammen med at barna får spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Gode relasjoner – Det viktigste funnet i rapporten er hvor stor betydning læreren har. At en lærer har en trygg og god relasjon til en elev – og at det er fravær av konflikt – er det aller viktigste for barnets skoleferdigheter og psykiske helse, forteller Mari Vaage Wang, forsker/PhD ved Folkehelseinstituttet og en av de seks som står bak rapporten. Når det gjelder det mest over- raskende funnet, er det at den pedagogiske praksisen ikke ser ut til å ha så mye å si. De pedagogiske virkemidlene som brukes virker å være av mindre betydning. En trygg lærer betyr «alt»

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2019